CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Thời gian duyệt quảng cáo là bao lâu?

Thời gian duyệt một quảng cáo là bao lâu?

Khi nhà quảng cáo đã tạo xong một quảng cáo và gửi duyệt, sau 8h làm việc và chậm nhất là sau 24h, Ban Quản Trị Zalo Ads sẽ thông báo phản hồi về trạng thái quảng cáo của bạn.

 

- Nếu quảng cáo dược duyệt, quảng cáo sẽ chuyển sang trạng thái Đang chạy sau 30 - 45 phút.

 

- Nếu quảng cáo bị từ chối, nhà quảng cáo cần đọc lý do từ chối và xem lại chính sách quảng cáo để chỉnh sửa nội dung quảng cáo phù hợp. 

 

 

- Nếu sau khoảng thời gian trên, quảng cáo của bạn vẫn chưa chuyển trạng thái. Vui lòng liên hệ với đội ngũ CSKH Zalo Ads theo phương thức sau:

Liên hệ trong hệ thống: https://ads.zalo.me

Email: ads@zalo.me

Hotline: 1900988912