Tác giả bài viết: Duy Nguyễn

Tài liệu và ghi hình Webinar về series training Zalo Ads

Với chu kỳ trung bình mỗi 2-3 tháng, Zalo Ads sẽ tổ chức các chuỗi webinar training về hệ thống…

Xem tiếp

Tài liệu & ghi hình webinar “Tối ưu Zalo Ads” – Theo một số ngành nghề nổi bật

Nhằm mục đích tối ưu quảng cáo cũng như mong muốn gửi đến nhà quảng cáo một số kiến thức…

Xem tiếp

Quảng cáo Tin đăng – Hình thức quảng cáo đầy tiềm năng ngành Bất động sản

Quảng cáo Tin đăng (Listing Ads) vừa được chính thức xuất hiện trên Zalo Ads đầu năm 2022 đã khắc…

Xem tiếp

Thông tin về chính sách và phân quyền agency truy cập tài khoản quảng cáo

Khi nhà quảng cáo nhận được lời mời gia nhập agency hoặc nhà quảng cáo chủ động gia nhập agency,…

Xem tiếp

Các hình thức quảng cáo trên Zalo Ads

Thông qua 6 hình thức quảng cáo khác nhau, Zalo Ads có thể hỗ trợ nhà nhà quảng cáo (chủ…

Xem tiếp

Các hình thức tính phí và cách đặt giá thầu trên Zalo Ads

Hình thức tính phí trên Zalo Ads là hình thức đấu thầu trực tiếp giữa các nhà quảng cáo cùng…

Xem tiếp

Cách tạo tài khoản quảng cáo Zalo Ads

Zalo Ads là hệ thống tự chạy quảng cáo giúp các doanh nghiệp/chủ cửa hàng có thể chủ động trực…

Xem tiếp

Các cách nạp tiền vào tài khoản quảng cáo

Để quảng cáo của bạn có thể phân phối trên hệ thống, nhà quảng cáo cần nạp tiền vào tài…

Xem tiếp