Tác giả bài viết: Duy Nguyễn

Tài liệu & ghi hình webinar “Tối ưu Zalo Ads” – Theo một số ngành nghề nổi bật

Nhằm mục đích tối ưu quảng cáo cũng như mong muốn gửi đến nhà quảng cáo một số kiến thức... View Article

Xem tiếp

Thông tin về chính sách và phân quyền agency truy cập tài khoản quảng cáo

Khi nhà quảng cáo nhận được lời mời gia nhập agency hoặc nhà quảng cáo chủ động gia nhập agency,... View Article

Xem tiếp

Cách tạo tài khoản quảng cáo Zalo Ads

Zalo Ads là hệ thống tự chạy quảng cáo giúp các doanh nghiệp/chủ cửa hàng có thể chủ động trực... View Article

Xem tiếp

Các cách nạp tiền vào tài khoản quảng cáo

Để quảng cáo của bạn có thể phân phối trên hệ thống, nhà quảng cáo cần nạp tiền vào tài... View Article

Xem tiếp