Tác giả bài viết: Tấn Tiến

Quy định về phân quyền truy xuất vào tài khoản quảng cáo

1. Quyền rời khỏi công ty quảng cáo Phân quyền\ Tài khoản Chưa tham gia agency Tài khoản con của... View Article

Xem tiếp

Quy định về phân quyền truy xuất vào tài khoản cá nhân

1. Quyền rời bỏ không làm thành viên Tính năng Người quảng cao Người báo cáo quảng cáo Người quản... View Article

Xem tiếp