Chương trình training tổng quát Zalo Official Account (theo chính sách mới 6.2022)

10 tháng 08, 2022

Trung tâm trợ giúp

Chương trình training tổng quát Zalo Official Account (theo chính sách mới 6.2022)

Đội ngũ Zalo Ads xin gửi đến quý anh chị Webinar Training tổng quát Zalo Official Account nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hệ thống Zalo Official Account, cách tạo lập và vận hành Zalo Offical Account và giúp quý khách hàng ứng dụng Zalo Official Account tốt hơn vào mục tiêu kinh doanh.

Webinar gồm 4 phần:

  • Giới thiệu Zalo OA
  • Các tính năng của Zalo OA
  • Quy trình hoàn chỉnh vận hành Zalo OA
  • Thiết lập Zalo OA và ZCA

Tài liệu: https://sforce.co/3Nh2vtr
Ghi hình: https://www.youtube.com/watch?v=GOaAa-Swwxo

Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với đội ngũ Chăm sóc khách hàng của Zalo Ads qua:

Liên hệ trong hệ thống: ads.zalo.me
Email: ads@zalo.me
Hotline: 1900988912

Cám ơn bạn đã góp ý cho chúng tôi!

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Không

Categorised in:

This post was written by hanq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *