Chương trình training Zalo Official Account (ZOA) & Zalo Ads

10 tháng 08, 2022

Trung tâm trợ giúp

Chương trình training Zalo Official Account (ZOA) & Zalo Ads

Series Training của Zalo Ads đã quay trở lại để giúp cho nhà quảng cáo mới hiểu rõ hơn về hệ thống Zalo Official Account cũng như cách tạo lập và vận hành ZOA và Zalo Ads mang đến hiệu quả tốt nhất.

Webinar gồm 2 phần chính

  • Training ZOA: Giải pháp chăm sóc khách hàng cho doanh nghiệp
  • Training Zalo Ads: Giải pháp quảng bá sản phẩm cho doanh nghiệp

Tài liệu: https://sforce.co/3PrNCGY
Ghi hình: https://youtu.be/T-rs7-WmPRw

Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với đội ngũ Chăm sóc khách hàng của Zalo Ads qua:

Liên hệ trong hệ thống: ads.zalo.me
Email: ads@zalo.me
Hotline: 1900988912

Cám ơn bạn đã góp ý cho chúng tôi!

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Không

Categorised in:

This post was written by hanq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *