Nội dung kiểm tra

Tên nhãn hàng hoặc OA

0/30

Nội dung quảng cáo

0/90

Ảnh đại diện

Kích thước 150 x 150 pixel
Tối đa 2Mb

Mô tả

0/60

Quảng cáo của bạn là

Thông tin thêm

0/60

Nút kêu gọi

Kết quả kiểm tra

Hình ảnh quảng cáo

Kéo thả ảnh vào hoặc tải ảnh lên

Banner final
1024 x 533

Lưới kiểm tra chữ

Tỉ lệ văn bản:

Hãy chọn các ô có xuất hiện chữ

Chất lượng ảnh:

Mờ

Nội dung kiểm tra

Quảng cáo của bạn chưa có nội dung.
Nhập nội dung để tiến hành kiểm tra.

Các lỗi về từ ngữ hoặc không đúng định dạng sẽ được liệt kê ở đây.

Đây là công cụ giúp bạn tối ưu hóa nội dung, hình ảnh quảng cáo. Đồng thời giúp kiểm tra các vi phạm có thể xảy ra trong nội dung. Công cụ không mặc định đảm bảo quảng cáo của bạn sẽ được duyệt. Xem thêm các quy định quảng cáo để tìm hiểu thêm về lĩnh vực kinh doanh của bạn.

Xem trước hiển thị

Tên nhãn hàng

Nội dung quảng cáo

Mô tả

Thông tin thêm

Mua ngay

7 vị trí quảng cáo

Zalo News Feed

Tên nhãn hàng

Nội dung quảng cáo

Mô tả

Thông tin thêm

Mua ngay

Zalo Article

Tên nhãn hàng

Nội dung quảng cáo

Mô tả

Mua ngay

Zalo Article Native

Nội dung quảng cáo

Tài trợ

Tên nhãn hàng

Baomoi App Native 1

Nội dung quảng cáo

Tài trợ

Tên nhãn hàng

x

Baomoi App Native 2

Tên nhãn hàng

Nội dung quảng cáo

Mua ngay

Baomoi App Native 3

Mô tả

Nội dung quảng cáo

Tên nhãn hàng

Mua ngay

Zing.vn App Native

Nội dung quảng cáo

Tên nhãn hàng

Tên nhãn hàng hoặc OA

0/30

  Nội dung quảng cáo

  0/90

   Mô tả

   0/60

    Quảng cáo của bạn là

    Thông tin thêm

    0/60