Zalo Ads

Hỗ trợ duyệt quảng cáo

Kính gửi Quý khách hàng,
Nếu quảng cáo của bạn đang được xử lý lâu hơn thời gian cam kết của Zalo Ads (trong vòng 60 phút), bạn vui lòng nhập thông tin theo yêu cầu bên dưới để được xử lý nhanh hơn.
Zalo Ads sẽ xử lý quảng cáo của bạn theo cơ chế như sau:
+ Bắt buộc là ID quảng cáo, không được dùng ID chiến dịch.
+ Số điên thoại đăng ký tài khoản quảng cáo phải sở hữu ID quảng cáo được đề cập.
+ Quảng cáo chưa Chờ duyệt đủ 60 phút thì vẫn sẽ chờ đủ 60 phút mới được xử lý (nếu vẫn trong trạng thái Chờ duyệt).
+ Tài khoản quảng cáo chưa vi phạm chính sách Cộng đồng trước đó.
Quảng cáo sẽ được xử lý trong vòng 10 phút kể từ khi thông tin được gửi đi, kết quả quảng cáo của bạn có thể được Duyệt hoặc Bị từ chối.
Mọi khi tiết thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp:
- Hotline: 1900 988 912
- Email: ads@zalo.me
Giới thiệu về Thông tin điền trước

Thông tin được điền trước trong mẫu giúp bạn dễ dàng kết nối hơn với nhà quảng cáo, có thể lấy từ:

  • Thông tin tài khoản Zalo của bạn.
  • Mẫu đã hoàn tất trước đó của bạn.

Nhà quảng cáo chỉ biết thông tin liên hệ của bạn sau khi bạn hoàn tất việc gửi mẫu.

ID quảng cáo cần hỗ trợ duyệt

Link quảng cáo có dạng https://ads.zalo.me/client/ads/detail/13958140.

ID quảng cáo là: 13958140.

Quý đối tác lưu ý link quảng cáo có chữ campaign là ID của chiến dịch https://ads.zalo.me/client/campaigns/detail/3469651.

KHÔNG SUBMIT ID 3469651.

Chỉ điền SỐ, KHÔNG điền link.

Số điện thoại tài khoản quảng cáo

Số điện thoại (gồm 10 số) đang thực hiện chiến dịch quảng cáo được submit ID quảng cáo tương ứng.

Không khoảng cách, số 0 đứng đầu tiên.

Về dịch vụ này

Nhà quảng cáo có thể liên hệ với bạn thông qua cuộc gọi thoại trên Zalo. Điều này chỉ diễn ra nếu bạn cho phép bằng việc nhấn nút Đồng ý.

Diễn giải thêm về policy tại đây. Lợi thế so với phone là không bị leak số phone

Xem thêm quy định về quảng cáo của Zalo Form

Bạn muốn rời Zalo Form?

Các thông tin đã điền sẽ bị xoá nếu bạn rời Zalo Form mà chưa Gửi thông tin.

Rời Zalo FormỞ lại Zalo Form