Tài liệu hướng dẫn

Categories for Tạo quảng cáo

Hướng dẫn tạo quảng cáo Bài viết

Quảng cáo Bài Viết là hình thức tạo quảng cáo để tăng lượng truy cập về bài viết trên Zalo... View Article

Xem tiếp

Hướng dẫn tạo nhóm đối tượng quảng cáo tương tự

Tạo nhóm đối tượng tương tự là tính năng tạo nhóm đối tượng dựa trên tập danh sách số điện... View Article

Xem tiếp

Cách thay đổi bán kính địa điểm quảng cáo Zalo Ads

Địa điểm quảng cáo là một trong những nhóm đối tượng quảng cáo mà nhà quảng cáo cần lưu ý... View Article

Xem tiếp

Hướng dẫn tạo Zalo Official Account

Tài khoản Zalo Official Account là kênh thông tin chính thức của doanh nghiệp trên Zalo, nơi giúp doanh nghiệp... View Article

Xem tiếp