!-- post thumbnail -->

Lỗi: Hình thức quảng cáo không được áp dụng cho Zalo Official Account chưa xác thực

!-- post thumbnail -->

Thông báo triển khai Gói dịch vụ trả phí với Zalo Official Account và các thay đổi liên quan đến Zalo Ads

!-- post thumbnail -->

Các hình thức quảng cáo trên Zalo Ads

!-- post thumbnail -->

Hướng dẫn kiểm tra và cập nhật thông tin OA khi bị từ chối duyệt

!-- post thumbnail -->

Tạo quảng cáo với tài khoản OA đang được kiểm tra (đang chờ duyệt)

!-- post thumbnail --> Hướng dẫn sửa lỗi chính tả Zalo Ads

Các lỗi chính tả, ngữ pháp thường gặp

!-- post thumbnail -->

Hướng dẫn tạo quảng cáo tin đăng trên Zalo (Listing Ads)

!-- post thumbnail -->

Hướng dẫn tạo quảng cáo tin nhắn trên Zalo Ads (Message Ads)

!-- post thumbnail -->

Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu quảng cáo trên Zalo Ads