Trung tâm trợ giúp

1. Tổng quan về chính sách quảng cáo

1. Tổng quan về chính sách quảng cáo

1.1 Chính sách quảng cáo Zalo Ads áp dụng cho

  • Tất cả các quảng cáo và nội dung thương mại được phân phối hoặc mua thông qua Zalo Ads.
  • Các quảng cáo xuất hiện trong ứng dụng Zalo.
  • Quảng cáo trên hệ thống trang web liên kết với Zalo.

Việc bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ quảng cáo của Zalo Ads là một phần của “Zalo” theo Điều khoản sử dụng Zalo, và phải tuân thủ Điều khoản sử dụng này. Nhà quảng cáo phải tuân thủ các điều khoản hoặc nguyên tắc bổ sung nếu sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định liên quan đến quảng cáo của Zalo Ads.

1.2 Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm hiểu và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của Zalo Ads.

Việc không tuân thủ có thể dẫn đến nhiều hậu quả, bao gồm việc hủy quảng cáo và chấm dứt tài khoản của nhà quảng cáo.

1.3 Zalo và Zalo Ads không sử dụng dữ liệu cá nhân nhạy cảm để phục vụ cho việc nhắm chọn mục tiêu quảng cáo. 

1.4 Trường hợp nhà quảng cáo đang quản lý quảng cáo thay mặt cho các nhà quảng cáo khác

Bạn phải quản lý mỗi nhà quảng cáo hoặc khách hàng thông qua các tài khoản quảng cáo riêng biệt. Bạn không được thay đổi nhà quảng cáo hoặc khách hàng được liên kết với một tài khoản quảng cáo đã thiết lập; hãy thiết lập tài khoản mới. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mỗi nhà quảng cáo đều tuân thủ các Chính sách quảng cáo này.

1.5 Zalo Ads bảo lưu quyền từ chối, phê duyệt hoặc xóa bỏ mọi quảng cáo vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của chúng tôi

Điều khoản này bao gồm các quảng cáo ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ của Zalo Ads với người dùng hoặc các quảng cáo quảng bá cho nội dung, dịch vụ hoặc hoạt động trái với vị thế cạnh tranh, lợi ích của Zalo.

1.6 Zalo Ads tôn trọng tính đa dạng, cùng với đó là những nỗ lực bảo vệ người dùng Zalo và các sản phẩm của Zalo Group

Chúng tôi tôn trọng tính đa dạng và muốn mọi người cảm thấy an toàn khi sử dụng Zalo. Vì thế chúng tôi phát triển các tiêu chuẩn cộng đồng, như được trình bày dưới đây

  • Chúng tôi không cho phép quảng cáo có nội dung và trang đích của quảng cáo không tuân thủ quy định pháp luật của Nhà nước.
  • Chúng tôi mong muốn tạo ra môi trường quảng cáo thân thiện cho người dùng. Do đó, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối các quảng cáo mà Zalo Ads nghi ngờ có dấu hiệu gây cảm giác tiêu cực với người xem quảng cáo, vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc gây ảnh hưởng tới những nhóm người dùng khác.

1.7 Khi đặt quảng cáo trên hệ thống Zalo Ads, việc thu thập dữ liệu từ người dùng, tất cả phải được sự đồng ý bằng cách làm việc trực tiếp với Zalo Ads.

Bạn phải có được sự đồng ý của người dùng khi thu thập địa chỉ email, số điện thoại hoặc số thẻ tín dụng, chứng minh thư, passport ngay bên trong quảng cáo.

1.8 Trong một vài trường hợp, nhà quảng cáo có thể cần đề cập đến Zalo trong quảng cáo.
Có một vài quy tắc cần nhớ khi thực hiện việc này.

Được phép:

  • Viết “Zalo” với chữ “Z” viết hoa.
  • Hiển thị từ “Zalo” với cùng cỡ và kiểu chữ như nội dung xung quanh.

Không được:

  • Sử dụng logo Zalo và hệ thống logo sản phẩm liên kết với Zalo (VNG, Zing, Zing MP3, Báo Mới, Laban, Zing TV, Zing News…) trong hình ảnh quảng cáo.
  • Sử dụng phiên bản đã thay đổi của logo Zalo và hệ thống logo sản phẩm liên kết với Zalo (VNG, Zing, Zing MP3, Báo Mới, Laban, Zing TV, Zing News…) trong hình ảnh của quảng cáo.

1.9 Những chính sách này có thể thay đổi bất cứ khi nào mà không cần thông báo.

Đã sao chép link