Giới thiệu quảng cáo Commerce

Quảng cáo Commerce là hình thức quảng cáo được thiết kế riêng dành cho ngành bán lẻ, nhắm tới tập…

August 11, 2023

Hướng dẫn tạo quảng cáo Commerce

Quảng cáo Commerce là hình thức quảng cáo được thiết kế riêng dành cho ngành bán lẻ, giúp nhà quảng…

July 25, 2023

Tạo hồ sơ quảng cáo trên Zalo Ads

Hiện nay, tài khoản Official Account phổ thông đang tạm bảo trì và nâng cấp. Trong thời gian này, nhà…

July 24, 2023

Hướng dẫn sử dụng Zalo Ads Pixel khi quảng cáo trang đích LadiPage

Nắm bắt được nhiều nhà quảng cáo trên Zalo Ads đang sử dụng LadiPage để quảng cáo website, Zalo Ads…

June 5, 2023

Hướng dẫn lọc thông số liên quan đến Zalo Ads trong Google Analytics (Query Parameters)

Nhằm mục đích hỗ trợ nhà quảng cáo quản lý tốt hơn phần báo cáo và theo dõi chiến dịch…

April 4, 2023

Lỗi viết hoa trong nội dung quảng cáo

Theo Nội dung chính sách quảng cáo của Zalo, nhà quảng cáo chỉ có thể viết hoa chữ cái đầu…

March 25, 2023

Hướng dẫn thiết lập Zalo Ads Pixel

Nhằm hỗ trợ nhà quảng cáo đo lường chuyên sâu hơn cho website, cung cấp thêm các báo cáo chi…

March 2, 2023

Tối ưu quảng cáo Form

Quảng cáo Form là hình thức quảng cáo hỗ trợ thu thập thông tin giúp nhà quảng cáo có được…

February 16, 2023

Tại sao nên thiết lập quảng cáo 7 ngày?

Một trong những điều nhà quảng cáo quan tâm là nên thiết lập Ngân sách bao nhiêu và Lịch chạy…

November 17, 2022