Quyền lợi khi tham gia

Được cung cấp tài liệu chính thống từ Zalo Ads. Được thông tin kịp thời các cập nhật của hệ thống liên quan tới sản phẩm Zalo Ads / Zalo Official Account

Được trải nghiệm các hình thức và tính năng quảng cáo mới ở ngay giai đoạn đầu

Được hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ Zalo Ads.

Học viên sẽ được nhận các quà tặng từ Zalo Ads (voucher, merchandise v.v….)

Điều kiện tham gia

Là các đơn vị đào tạo online hoặc offline

Tổ chức thường xuyên các lớp đào tạo Zalo Ads với số lượng và tần suất theo yêu cầu

Có kinh nghiệm đào tạo Zalo Ads

Đăng ký