Trở Thành Đối Tác Đào Tạo Zalo Ads

Trở thành đối tác

Các đối tác hiện tại

Quyền lợi khi tham gia

Được cung cấp tài liệu chính thống từ Zalo Ads. Được thông tin kịp thời các cập nhật của hệ thống liên quan tới sản phẩm Zalo Ads / Zalo Official Account
Được trải nghiệm các hình thức và tính năng quảng cáo mới ở ngay giai đoạn đầu
Được hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ Zalo Ads
Học viên sẽ được nhận các quà tặng từ Zalo Ads (voucher, merchandise v.v….)

Điều kiện tham gia

Là các đơn vị đào tạo online hoặc offline
Tổ chức thường xuyên các lớp đào tạo Zalo Ads với số lượng và tần suất theo yêu cầu
Có kinh nghiệm đào tạo Zalo Ads