Cập nhật nổi bật của Zalo Ads tháng 4/2024

Trong tháng 04/2024, Zalo Ads đã cập nhật một số tính năng mới như sau: 1. Tạo quảng cáo hiển…

Giới thiệu kênh nạp chuyển khoản mới qua VietQR

Zalo Ads thông báo ra mắt hình thức chuyển khoản mới “Viet QR – thanh toán bằng ứng dụng Ngân…

Cập nhật nổi bật của Zalo Ads tháng 03/2024

Trong tháng 03/2024, Zalo Ads cập nhật một số tính năng mới như bên dưới: Quản lý data từ quảng…

Vì sao bạn quảng cáo Commerce không hiệu quả?

Commerce Ads là hình thức quảng cáo mới của Zalo Ads – ra mắt vào Tháng 09.2023 đã tạo được…

Commerce Ads –  Giải pháp quảng cáo tiết kiệm cho ngành bán lẻ

Commerce Ads là hình thức quảng cáo mới của Zalo Ads – ra mắt vào Tháng 09.2023 đã tạo được…

Giới thiệu kênh nạp tiền mới qua ví điện tử MoMo

Ngoài kênh nạp tiền hiện tại (thẻ ATM/VISA/MASTER, ví điện tử ZaloPay), Zalo Ads ra mắt kênh nạp tiền mới…

Cập nhật nổi bật của Zalo Ads tháng 11/2023

Trong tháng 11/2023, Zalo Ads cập nhật một số tính năng mới như sau: Tối ưu quảng cáo Commerce, bao…

Cập nhật nổi bật của Zalo Ads tháng 10/2023

Trong tháng 10/2023, Zalo Ads cập nhật một số tính năng mới như bên dưới: Thiết lập câu hỏi logic…

Thiết lập câu hỏi logic trong quảng cáo Form

Chức năng câu hỏi logic hỗ trợ nhà quảng cáo thiết lập đích đến cho các câu hỏi trắc nghiệm.…