Bắt đầu sử dụng Zalo Ads

Bạn mới sử dụng Zalo Ads? Các bài viết dưới đây sẽ dành riêng cho bạn để bắt đầu kinh doanh trên Zalo Ads.

Bạn đã sẵn sàng tạo quảng cáo trên Zalo Ads

Sau khi xác định được mục tiêu cụ thể, bạn hãy bắt đầu tạo quảng cáo đầu tiên cho doanh nghiệp của mình theo các hướng dẫn chi tiết bên dưới