Hướng dẫn tạo Zalo Official Account trong Zalo Ads

09 tháng 04, 2020

Zalo Ads cho phép nhà quảng cáo tạo Official Account trong hệ thống quảng cáo để tiết kiệm thời gian và hỗ trợ các hoạt động quảng cáo được tốt hơn.

Zalo Ads cho phép nhà quảng cáo tạo Official Account với 3 loại quảng cáo:

  • Quảng cáo Zalo Official Account
  • Quảng cáo Website
  • Quảng cáo Video

Tạo tài khoản Zalo Official Account

Để tạo tài khoản Official Account trên Zalo Ads, nhà quảng cáo truy cập vào trang Zalo Ads và thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây

Bước 1: Thiết lập chiến dịch quảng cáo

Nhà quảng cáo vào trang Tạo Quảng Cáo và chọn 1 trong 3 loại chiến dịch. Sau đó, nhà quảng cáo nhấn Bắt đầu.

Zalo

Bước 2: Nhấn biểu tượng tạo Official Account (dấu cộng)

Zalo

Bước 3: Nhập thông tin đầy đủ để tạo tài khoản Official Account cho doanh nghiệp/cửa hàng.

Zalo

1. Danh mục con: danh mục cho loại sản phẩm/dịch vụ của nhà quảng cáo

2. Tên Official Account: Tối đa 40 ký tự và không được chứa ký tự đặc biệt.

3. Thông tin mô tả: tối đa 500 ký tự và phải viết tiếng Việt có dấu.

4. Họ tên liên hệ: họ và tên của người đăng ký tạo Official Account

5. Số điện thoại liên hệ: số điện thoại tài khoản Zalo đăng ký tạo Official Account

6. Ảnh bìa và ảnh đại diện:

a. Ảnh bìa: kích thước 320×180(px), tối đa 1MB và định dạng JPG, PNG.

b. Ảnh đại diện: kích thước 150×150(px) và tối đa 1MB.

7. Địa chỉ: địa chỉ doanh nghiệp/cửa hàng đang kinh doanh.

*Lưu ý: Thông tin tên Official Account, nội dung mô tả Official Account, ảnh bìa và ảnh đại diện của Official Account phải tuân thủ Quy định về tên của Official Account (OA) trong Chính sách quảng cáo.

Bước 4: Gửi duyệt Official Account

Sau khi nhà quảng cáo điền đầy đủ thông tin Official Account, nhà quảng cáo nhấn nút Đăng ký để gửi thông tin Official Account đến BQT duyệt. Thời gian duyệt Official Account trong vòng 24h – 48h làm việc.

Zalo

Nhà quảng cáo có thể kiểm tra trạng thái của Official Account trong phần Quản lý, hoặc truy cập vào đường link: https://oa.ads.zalo.me

Zalo

Chỉnh sửa nội dung, hình ảnh Official Account đã gửi

Trong quá trinh gửi duyệt, nhà quảng cáo có thể thay đổi thông tin Official Account bằng cách.

Bước 1: Truy cập vào phần Quản lý Official Account: https://oa.ads.zalo.me

Nhà quảng cáo nhấn vào nút Xem chi tiết với OA muốn chỉnh sửa.

Zalo

Bước 2: Nhấn nút Chỉnh sửa để chỉnh thông tin.

Zalo

Bước 3: Chỉnh sửa thông tin

Nhà quảng cáo chỉnh sửa thông tin mong muốn và nhấn Cập nhật.

Zalo

Nếu Official Account bị từ chối bởi BQT Zalo Official Account, nhà quảng cáo có thể kiểm tra lý do tại phần Lịch sử thay đổi của Official Account.

Zalo

Tạo quảng cáo từ Official Account

(chỉ áp dụng cho những Official Account được tạo từ Zalo Ads)

Sau khi tạo OA, nhà quảng cáo có thể tiếp tục tạo quảng cáo trên hệ thống Zalo Ads với OA vừa mới tạo, mà không cần OA phải duyệt.

Chọn loại quảng cáo website, video, hoặc Zalo Official Account.

Zalo

Nhà quảng cáo làm theo các thao tác tạo quảng cáo bình thường, và gửi duyệt quảng cáo.

Zalo

Quảng cáo sẽ có trạng thái Không chạy – OA chờ được duyệt. Sau khi BQT Zalo Official Account duyệt OA hoàn tất, thì hệ thống sẽ tiếp tục chuyển quảng cáo đến bộ phận duyệt quảng cáo của BQT Zalo Ads.

Zalo

Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với đội ngũ Chăm sóc khách hàng của Zalo Ads qua:

Liên hệ trong hệ thống: https://ads.zalo.me
Email: ads@zalo.me
Hotline: 1900988912

Cám ơn bạn đã góp ý cho chúng tôi!

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Không

Categorised in:

This post was written by Tấn Tiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *