Quy định về phân quyền truy xuất vào tài khoản quảng cáo

03 tháng 06, 2020

Trung tâm trợ giúp

Quy định về phân quyền truy xuất vào tài khoản quảng cáo

1. Quyền rời khỏi công ty quảng cáo

Phân quyền\ Tài khoản Chưa tham gia agency Tài khoản con của Agency Tài khoản nhân viên Agency Tài khoản quản trị viên Tài khoản chủ sở hữu
Rời khỏi công ty dưới phân quyền nhân viên Không Không
Rời khỏi công ty dưới phân quyền khách hàng Không Không Không Không

2. Quyền truy cập vào công ty quảng cáo

Phân quyền\ Tài khoản Chưa tham gia agency Tài khoản con của Agency Tài khoản nhân viên Agency Tài khoản quản trị viên Tài khoản chủ sở hữu
Hiển thị danh mục “Công ty quảng cáo” Không Không Không

3. Quyền quản lý nhân viên công ty quảng cáo

Phân quyền\ Tài khoản Chưa tham gia agency Tài khoản con của Agency Tài khoản nhân viên Agency Tài khoản quản trị viên Tài khoản chủ sở hữu
Xem danh sách nhân viên Không Không Không
Thêm nhân viên Không Không Không
Chỉnh sửa vai trò nhân viên Không Không Không
Xóa bỏ/Gỡ bỏ nhân viên Không Không Không
Xem lịch sử tham gia nhân viên Không Không Không
Tải báo cáo hoạt động nhân viên Không Không Không

4. Quyền quản lý tài khoản con

Phân quyền\ Tài khoản Chưa tham gia agency Tài khoản con của Agency Tài khoản nhân viên Agency Tài khoản quản trị viên Tài khoản chủ sở hữu
Xem danh sách tài khoản con Không Không Không
Thêm tài khoản con Không Không Không
Chỉnh sửa tài khoản con Không Không Không
Gỡ bỏ tài khoản con Không Không Không
Xem lịch sử tham gia của tài khoản con Không Không Không
Tải báo cáo danh sách tài khoản con Không Không Không
Xem/tải báo cáo doanh thu của tài khoản con Không Không Không

5. Quyền quản lý lời mời/yêu cầu tham gia tài khoản công ty quảng cáo

Phân quyền\ Tài khoản Chưa tham gia agency Tài khoản con của Agency Tài khoản nhân viên Agency Tài khoản quản trị viên Tài khoản chủ sở hữu
Quản lý lời mời nhân viên tham gia Không Không Không
Hủy bỏ lời mời nhân viên tham gia Không Không Không
Quản lý lời mời/yêu cầu tham gia của tài khoản con Không Không Không
Hủy bỏ lời mời tham gia của tài khoản con Không Không Không
Phản hồi yêu cầu tham gia của tài khoản con Không Không Không

6. Các phân quyền của tài khoản trước khi gia nhập công ty quảng cáo

Phân quyền\ Tài khoản Chưa tham gia agency Tài khoản con của Agency Tài khoản nhân viên Agency Tài khoản quản trị viên Tài khoản chủ sở hữu
Trả lời lời mời trở thành tài khoản con Không Không Không Không
Trả lời lời mời trở thành nhân viên Không Không Không Không
Gửi yêu cầu tham gia công ty quảng cáo Không Không Không Không
Quản lý yêu cầu tham gia công ty quảng cáo Không Không Không Không

7. Các phân quyền của tài khoản trước khi trở thành chủ sở hữu công ty quảng cáo

Phân quyền\ Tài khoản Chưa tham gia agency Tài khoản con của Agency Tài khoản nhân viên Agency Tài khoản quản trị viên Tài khoản chủ sở hữu
Cấu hình công ty quảng cáo Không Không Không Không

Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với đội ngũ Chăm sóc khách hàng của Zalo Ads qua:

Liên hệ trong hệ thống: ads.zalo.me
Email: ads@zalo.me
Hotline: 1900988912

Cám ơn bạn đã góp ý cho chúng tôi!

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Không

Categorised in:

This post was written by Tấn Tiến

Comments are closed here.