Trung tâm trợ giúp

Thông báo cập nhật tên tài khoản Zalo Official Account Phổ thông

Hiện nay, tài khoản Zalo Official Account phổ thông đang tạm bảo trì và nâng cấp. Trong thời gian này, nhà quảng cáo có thể sử dụng “Hồ sơ quảng cáo” để thay thế để tiếp tục cho các tác vụ liên quan đến các loại hình quảng cáo không yêu cầu tài khoản Zalo Official Account xác thực.


Việc cập nhật tên tài khoản sẽ không ảnh hưởng đến quy định về sử dụng tài khoản Official Account xác thực/ Hồ sơ quảng cáo cho các loại hình quảng cáo trên hệ thống Zalo Ads. Nhà quảng cáo có thể xem thông tin các loại quảng cáo như bên dưới.

Nhà quảng cáo xem hướng dẫn tạo Hồ sơ quảng cáo tại đây.

Khi có bất kỳ thắc mắc về hồ sơ quảng cáo, nhà quảng cáo vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: ads@zalo.me kèm thông tin hồ sơ quảng cáo ID được lấy trong phần Quản lý Official Account.

Nếu nhà quảng cáo muốn chuyển đổi hồ sơ quảng cáo sang tài khoản Official Account xác thực, nhà quảng cáo vui lòng liên hệ BQT Zalo Official Account theo email: oa@zalo.me để được hỗ trợ thông tin hướng dẫn.

Các bài viết khác

  • Hướng dẫn chăm sóc và phát triển khách hàng của ngành Chăm sóc sức khỏe (CSSK) – Làm đẹp thông qua Zalo

    Với hệ sinh thái hơn 73 triệu người dùng hoạt động thường xuyên hàng tháng, Zalo đang là kênh chăm…

  • Tại sao tôi không cập nhật được hình ảnh quảng cáo?

    Nếu nhà quảng cáo không cập nhật được hình quảng cáo, nhà quảng cáo vui lòng kiểm tra lại thông…

  • Thay đổi giao diện hiển thị quảng cáo

    Zalo Ads xin được thông báo đến các nhà quảng cáo, từ ngày 29/03/2022, nhằm tối ưu trải nghiệm cho…

Đã sao chép link