Trung tâm trợ giúp

Cách tạo hồ sơ quảng cáo

Hiện nay, tài khoản Official Account phổ thông đang tạm bảo trì và nâng cấp. Trong thời gian này, nhà quảng cáo có thể sử dụng “Hồ sơ quảng cáo” để thay thế để tiếp tục cho các tác vụ liên quan đến các loại hình quảng cáo không yêu cầu tài khoản Official Account xác thực, ví dụ: quảng cáo Form, Website, Video.

Nhà quảng cáo có thể tạo Hồ sơ quảng cáo trực tiếp từ đường link: https://profile.ads.zalo.me/register, hoặc trong quá trình tạo quảng cáo (Form, website, video) như hướng dẫn bên dưới.

Bước 1: Chọn 1 trong 3 loại hình quảng cáo Form, Website hoặc Video và nhấn Bắt đầu.

Bước 2: Trong phần Danh sách tài khoản, nhà quảng cáo chọn Tạo mới hồ sơ quảng cáo.

Bước 3: Nhà quảng cáo cập nhật các thông tin về Hồ sơ quảng cáo cho dịch vụ/sản phẩm quảng cáo trong phần Tạo hồ sơ quảng cáo => nhấn nút Tạo để gửi hồ sơ quảng cáo đến BQT Zalo Ads duyệt.

1. Danh mục hoạt động: nhà quảng cáo chọn 1 trong các danh mục hoạt động của doanh nghiệp

2. Tên Hồ sơ quảng cáo: tối đa 40 ký tự và không được chứa ký tự đặc biệt.

3. Thông tin giới thiệu: tối đa 500 ký tự và phải viết tiếng Việt có dấu.

4. Địa chỉ: địa chỉ doanh nghiệp với thông tin về tỉnh/thành, quận/huyện, và chi tiết địa chỉ

5. Ảnh bìa và ảnh đại diện Official Account

  • Ảnh bìa: kích thước tối thiểu 320×180(px), dung lượng tối đa 1MB và định dạng JPG, PNG.
  • Ảnh đại diện: kích thước tối thiểu 150×150(px) và dung lượng tối đa 1MB.

Lưu ý:

  • Thời gian duyệt hồ sơ quảng cáo trong vòng 60 phút.
  • Nhà quảng cáo có thể kiểm tra trạng thái của hồ sơ quảng cáo trong phần Quản lý Official Account tại đường link: https://oa.zalo.me

Lưu ý quan trọng về Hồ sơ quảng cáo

1. Thông tin tên hồ sơ quảng cáo, nội dung mô tả, ảnh bìa và ảnh đại diện phải tuân thủ quy định tại đây.

2. Khi có bất kỳ thắc mắc về hồ sơ quảng cáo, nhà quảng cáo vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: ads@zalo.me kèm thông tin hồ sơ quảng cáo ID được lấy trong phần Quản lý Official Account.

3. Nếu nhà quảng cáo muốn chuyển đổi hồ sơ quảng cáo sang tài khoản Official Account xác thực, nhà quảng cáo vui lòng liên hệ BQT Zalo Official Account theo email: oa@zalo.me để được hỗ trợ thông tin hướng dẫn.

Đã sao chép link