Zalo Ads Webinar Hub

Hub tổng hợp các webinar đã diễn ra của Zalo Ads. Quý khách hàng có thể chọn xem lại hoặc đăng ký các webinar sắp diễn ra

Sự kiện vừa kết thúc

Dịch Vụ ZNS và ứng dụng cho khách hàng doanh nghiệp

15:00 – 16:30 | 25/08/2022

Zoom Webinar

Webinar đem đến cái nhìn tổng quan về dịch vụ ZNS, và giúp cho các doanh nghiệp nắm rõ các giải pháp chăm sóc khách hàng hiệu quả từ ZNS.

Bấm Để Xem Lại

Câu chuyện thành công

Tiếp cận 70 triệu khách hàng tiềm năng trên hệ sinh thái Zalo

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu với Zalo Ads?