Trung tâm trợ giúp

Tìm hiểu – Ứng dụng – Tối ưu quảng cáo trên Zalo Ads

Trong buổi hội thảo, quý khách hàng sẽ được giới thiệu chi tiết từng loại hình quảng cáo của Zalo Ads. Đồng thời được hướng dẫn cách thiết lập quảng cáo, báo cáo quảng lý thông tin và các công cụ hỗ trợ kiểm tra quảng cáo.

Webinar Giới thiệu thiệu chung về Zalo Ads gồm 4 phần:

 • Giới thiệu Zalo Ads​ 
 • Tại sao chọn quảng cáo Zalo Ads?​
 • Các hình thức quảng cáo Zalo Ads​
 • Bắt đầu quảng cáo Zalo Ads​

Tài liệu: https://bit.ly/3M0wecf
Ghi hình: https://youtu.be/7UA-uoiHe-0

Webinar Hướng dẫn thiết lập các hình thức quảng cáo Zalo Ads gồm 4 phần:

 • Quảng cáo Commerce là gì?
 • Quy định quảng cáo Commerce
 • Mini Page
 • Thiết lập quảng cáo

Tài liệu: https://bit.ly/3QepxFU
Ghi hình: https://youtu.be/X72rqaqQZFk

Webinar Hướng dẫn tối ưu quảng cáo Zalo Ads gồm 5 phần:

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến phân phối quảng cáo
 • Tối ưu chất lượng biểu mẫu form
 • Tối ưu chất lượng chatbot
 • Tối ưu chất lượng website
 • Các sản phẩm mới sắp ra mắt

Tài liệu: https://bit.ly/3rO2cS8
Ghi hình: https://youtu.be/gYCt_o2mdzg

Các bài viết khác

 • Tôi muốn xem lại những tập tin giấy phép của mình?

  Để xem lại các giấy phép cũ đã từng tải lên, nhà quảng cáo chọn Thư viện và Giấy phép…

  January 13, 2023

 • Hướng dẫn tạo nhóm đối tượng quảng cáo tương tự

  Tạo nhóm đối tượng tương tự là tính năng tạo nhóm đối tượng dựa trên tập danh sách số điện…

  April 9, 2020

 • Tối ưu kỹ thuật quảng cáo Commerce

  Quảng cáo Commerce là một hình thức quảng cáo đặc biệt, được thiết kế riêng cho nhà quảng cáo ngành…

  March 23, 2024

Đã sao chép link