Trung tâm trợ giúp

Phân biệt các loại hình quảng cáo trong sử dụng tài khoản Official Account

Các hình thức quảng cáo trên Zalo Official Account sẽ có quy định về việc sử dụng tài khoản Zalo Official Account, Hồ sơ quảng cáo, hoặc không yêu cầu tài khoản (chỉ cần có tài khoản Zalo).

Nhà quảng cáo cần lưu ý để khi khi lựa chọn tạo quảng cáo theo nhu cầu, thông tin chi tiết cho từng loại hình quảng cáo như bên dưới.

Đã sao chép link