Giá trị chứng chỉ Zalo Ads

Phát triển sự nghiệp

Thực hiện và tối ưu các chiến dịch hiệu quả hơn, đạt kết quả tốt

Chứng nhận chuyên môn

Thể hiện kỹ năng chuyên môn trong việc khai thác tiềm năng của Zalo Ads

Xây dựng niềm tin

Tạo được niềm tin và uy tín trong lĩnh vực marketing

Chứng chỉ Zalo Ads

  • Bài thi gồm 40 câu hỏi

  • Thời gian làm bài 20 phút

  • Để đạt được chứng chỉ, anh/chị cần đạt được ít nhất 30 câu đúng

Câu hỏi thường gặp

Chứng chỉ Zalo Ads tổ chức vào thời gian nào?

Chứng chỉ Zalo Ads được tổ chức vào 10:30’ sáng thứ 6 làm việc hàng tuần (trừ các ngày lễ theo quy định của Nhà nước).

Tôi có cần phải đăng ký trước khi thi Chứng chỉ Zalo Ads không?

Anh/chị có thể đăng ký thi trước 17:00’ thứ 5 trong tuần thi để có thể tham gian đợt thi vào ngày thứ 6 cùng tuần.

Nếu anh/chị đăng ký sau 17h:00’ thứ 5 tuần trong tuần thi thì sẽ tham gia thi vào 10:30’ thứ 6 tuần thi tiếp theo.

Khi đăng ký thi thành công, tôi có nhận được email/ thông báo xác nhận gì không?

Anh/chị sẽ nhận được thông báo xác nhận và nhắc nhở thời gian tham gia buổi thi qua Email đã đăng ký.

Khi nào tôi nhận được kết quả thi?

Kết quả sẽ được gửi trong vòng 2 ngày làm việc qua email đã đăng ký tham dự thi.

Nếu tôi thi không đạt được chứng chỉ Zalo Ads thì tôi có được thi lại không?

Anh/Chị có thể đăng ký tham dự thi lại trong tuần thi chứng chỉ Zalo Ads tiếp theo.

Tôi đã có chứng chỉ Zalo Ads Cơ Bản trước đó, vậy tôi có cần tham dự thi lại?

Chứng chỉ của Zalo Ads có thời hạn 2 năm kể từ ngày nhận chứng chỉ. Anh/Chị có thể đăng ký thi Chứng chỉ Zalo Ads sau khi chứng chỉ hết thời hạn.