Trung tâm trợ giúp

Tôi cần phải cập nhật giấy phép gì để được quảng cáo?

Để quảng cáo sản phẩm TPCN và một số sản phẩm trong danh sách do Zalo Ads quy định, nhà quảng cáo cần cung cấp giấy phép quảng cáo và tài liệu chứng thực. Zalo Ads không hỗ trợ thủ tục và quy trình cấp giấy phép này, vì thế, nhà quảng cáo nên tham khảo thông tin của cơ quan chức năng liên quan. Tham khảo thông tin về tài liệu cần cung cấp cho từng loại sản phẩm tại: https://ads.zalo.me/business/san-pham-can-giay-phep/

Các bài viết khác

 • Tối ưu quảng cáo Website LadiPage trên Zalo Ads

  Với hơn 73 triệu người dùng hoạt động thường xuyên hằng tháng, hệ sinh thái Zalo đang cung cấp nhiều…

  July 7, 2023

 • Tôi muốn xuất hóa đơn VAT cho số tiền nạp được không?

  Nếu doanh nghiệp có nhu cầu xuất hóa đơn cho số tiền nạp trong tháng, nhà quảng cáo cân nhắc…

  January 12, 2023

 • Công dụng của từng nút hiển thị

  CTA (call to action)– Nút kêu gọi hành động có chức năng kêu gọi người dùng thực hiện hành động…

  December 15, 2022

Đã sao chép link