Trung tâm trợ giúp

Phương thức tính phí theo lượt liên hệ

Phương thức tính phí theo lượt liên hệ (CPA) hỗ trợ nhà quảng cáo tối ưu quảng cáo và đạt mục tiêu quảng cáo của doanh nghiệp.

Quy định chung

  • Phương thức tính phí theo lượt liên hệ chỉ áp dụng cho hình thức tự đặt giá, chưa áp dụng cho hình thức đặt giá theo tổng ngân sách,
  • Giá đặt tối thiểu cho 1 lượt liên hệ là 120.000đ,
  • Số lượng đặt tối thiểu là 10 lượt liên hệ.

Thiết lập quảng cáo:

Nhà quảng cáo thiết lập phương thức tính phí trong phần “Bạn có thể trả bao nhiêu cho chi phí quảng cáo” và chọn phần “Lượt liên hệ” trong mục “Quảng cáo được tính tiền theo“.

Nhà quảng cáo có thể tham khảo hình ảnh sau:

Khi chọn phần tính phí theo lượt liên hệ thì hệ thống sẽ mặc định đặt giá theo hình thức Tự đặt giá.

* Lưu ý: Lượt liên hệ ở đây được định nghĩa số câu trả lời khách hàng nhận được trong thời gian chạy quảng cáo, tương đương với số lượng câu trả lời trong báo cáo quảng cáo.

Một số khuyến nghị cho nhà quảng cáo

Để quảng cáo tính phí theo lượt liên hệ đạt hiệu quả tốt nhất, nhà quảng cáo cân nhắc một số khuyến nghị trong quá trình thiết lập và tối ưu quảng cáo của mình.

1. Khuyến nghị về thiết lập quảng cáo:

  • Nhà quảng cáo cân nhắc tạo quảng cáo Zalo Form tính tiền theo CPA dựa trên việc Sao chép từ các quảng cáo cũ có hiệu quả tốt, điều này sẽ giúp quảng cáo có kết quả tốt hơn so với việc tạo ra 1 quảng cáo mới do máy học của Zalo đã có đủ dữ liệu thay vì học từ đầu.

2. Khuyến nghị về mức giá đặt cho lượt liên hệ:

  • Giá một lượt liên hệ nên được đặt thầu dựa trên lịch sử của các quảng cáo cũ. Nếu nhà quảng cáo đặt giá bằng giá hệ thống đề xuất có thể không đủ cạnh tranh và dẫn đến việc khó phân phối quảng cáo.
  • Nhà quảng cáo có thể cân nhắc tăng hoặc giảm 10% giá thầu để tối ưu chi phí.

3. Khuyến nghị về ngân sách khi chọn phương thức tính phí liên hệ:

  • Ngân sách trong tài khoản quảng cáo nên lớn hơn từ 2 lần so với chi phí quảng cáo dự kiến.

Đã sao chép link