Hướng dẫn tạo Form cá nhân

Form cá nhân là hình thức quảng cáo form cho phép nhà quảng cáo sử dụng tài khoản cá nhân…

September 13, 2023

Hướng dẫn tạo Form nâng cao

Form nâng cao là hình thức form có thêm chức năng nâng cao cho phép nhà quảng cáo kể câu…

September 13, 2023

Tạo hồ sơ quảng cáo trên Zalo Ads

Hiện nay, tài khoản Official Account phổ thông đang tạm bảo trì và nâng cấp. Trong thời gian này, nhà…

July 24, 2023

Tạo quảng cáo nhanh hơn với tính năng đề xuất nội dung bằng AI

Nhằm hỗ trợ khách hàng tạo chiến dịch quảng cáo nhanh chóng và thuận tiện, Zalo Ads giới thiệu tính…

June 30, 2023

Tối ưu quảng cáo Form

Quảng cáo Form là hình thức quảng cáo hỗ trợ thu thập thông tin giúp nhà quảng cáo có được…

February 16, 2023

Tại sao nên thiết lập quảng cáo 7 ngày?

Một trong những điều nhà quảng cáo quan tâm là nên thiết lập Ngân sách bao nhiêu và Lịch chạy…

November 17, 2022

Dragon Pearl kết hợp với Mac Media thành công khai thác Zalo Ads, tăng tỉ lệ khách hàng chất lượng lên 45%

Thực hiện các chiến dịch marketing thu hút khách hàng tiềm năng với Mac Media, dự án Dragon Pearl đã…

March 23, 2022

6 cách giúp quảng cáo bất động sản hiệu quả trên Zalo Ads

Bất động sản là ngành tiềm năng cao nhưng cạnh tranh cũng rất lớn và mang tính dài hạn. Chính…

March 18, 2022

Sử dụng công cụ tối ưu quảng cáo như thế nào cho hiệu quả?

Công cụ tối ưu quảng cáo là công cụ hữu ích để nhà quảng cáo kiểm tra trước quảng cáo…

January 24, 2022