Trung tâm trợ giúp

Đề xuất nội dung bằng AI

Tạo quảng cáo nhanh hơn với tính năng đề xuất nội dung bằng AI

Nhằm hỗ trợ khách hàng tạo chiến dịch quảng cáo nhanh chóng và thuận tiện, Zalo Ads giới thiệu tính năng đề xuất nội dung quảng cáo bằng AI dựa trên thông tin của trang đích quảng cáo (website, landing page,…)

Tính năng chỉ được áp dụng cho loại hình quảng cáo website có Official Account và không có Official Account.

Các bước thiết lập tính năng

Bước 1: Tại trang tạo quảng cáo, nhà quảng cáo chọn mục tiêu quảng cáo: Tăng lưu lượng người truy cập hoặc Xem tất cả loại quảng cáo.

Bước 2: Nhà quảng cáo lựa chọn hình thức quảng cáo website, nhấn bắt đầu và cập nhật đường link trang đích quảng cáo.

*Lưu ý: Trang đích cần phải có nội dung để AI có thể trích xuất và cập nhật vào nội dung quảng cáo.

Nhà quảng cáo có thể chọn loại quảng cáo website có Official Account,

hoặc, quảng cáo website không có Official Account.

Bước 3: Tại phần Nội dung bạn muốn hiển thị trên quảng cáo, nhà quảng cáo chờ 5 – 10 giây để AI kiểm tra và cập nhật nội dung quảng cáo từ thông tin trên website.

Hệ thống sẽ hiển thị thông tin “AI đang gợi ý nội dung“.

Lưu ý:

  • AI chỉ đề xuất nội dung, không đề xuất hình ảnh.
  • Với cùng 1 đường link website, AI sẽ gợi ý các nội dung quảng cáo khác nhau với mỗi lần khách hàng tạo quảng cáo.
  • Với quảng cáo website có Official Account và đã có thông tin sẵn trên ô thông tin nội dung quảng cáo, AI sẽ chỉ hiển thị phần nội dung gợi ý bên dưới, không ghi đè lên nội dung quảng cáo có sẵn.
  • Với quảng cáo website không có Official Account và những ô thông tin chưa có nội dung quảng cáo, AI sẽ cập nhật nội dung gợi ý lên ô thông tin quảng cáo.
  • Nội dung quảng cáo được AI trích xuất dựa vào thông tin trên trang đích (website, landing page,…), vì thế nhà quảng cáo vẫn cần kiểm tra và chỉnh sửa lại nội dung để phù hợp với chính sách quảng cáo của Zalo Ads.
  • Quảng cáo có thể bị từ chối nếu nội dung không phù hợp với chính sách quảng cáo của Zalo Ads. Nhà quảng cáo tham khảo thông tin chính sách về nội dung quảng cáo tại đây.

Bước 4: Kiểm tra thông tin, cung cấp giấy phép (nếu có) và gửi duyệt quảng cáo.

Nhà quảng cáo lưu ý một số lỗi thường gặp

1. Lỗi nội dung thiếu thông tin: AI sẽ trích lọc nội dung trên website nhưng sẽ có một số nội dung có số ký tự vượt quá số lượng ký tự cho phép trên hệ thống. Nhà quảng cáo xem thông tin hướng dẫn chỉnh sữa lỗi tại đây.

2. Lỗi nội dung sai ngữ pháp/chính tả: khi trích lọc nội dung trên website, AI sẽ lấy thông tin và định dạng nội dung có sẵn trên website. Trong vài trường hợp. nội dung website sẽ có thông tin không phù hợp với chính sách quảng cáo về vấn đề ngữ pháp, chính tả (viết hoa không đúng quy định, sai ngữ pháp chính tả). Nhà quảng cáo xem thông tin hướng dẫn chỉnh sửa lỗi tại đây.

3. Lỗi có đường link website trên phần Chú Thích và Mô tả quảng cáo: trong vài trường hợp, AI sẽ lấy thông tin đường link website cập nhật trong phần thông tin Chú thích, Mô tả của nội dung quảng cáo. Điều này có thể làm quảng cáo bị từ chối khi gửi duyệt, nhà quảng cáo vui lòng chỉnh sửa lại nội dung để phù hợp với Chính sách quảng cáo của Zalo Ads.

Đã sao chép link