Lưu ý về chính sách quảng cáo và các lý do từ chối thường gặp dành cho ngành dịch vụ Chăm sóc sức khỏe – Làm đẹp

Dịch vụ ngành Chăm sóc sức khỏe (CSSK) – Làm đẹp (bao gồm Dịch vụ khám chữa bệnh, Thẩm mỹ…

May 8, 2023

Cập nhật quy định gửi giấy phép – Ngành thực phẩm chức năng (TPCN)

Để thuận tiện hơn trong việc kiểm tra giấy phép và tối ưu thời gian duyệt quảng cáo, Zalo Ads…

April 19, 2023

Lưu ý về chính sách quảng cáo và các lý do từ chối thường gặp dành cho ngành Thực phẩm chức năng (TPCN)

Sản phẩm TPCN (bao gồm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Thực phẩm chế độ ăn đặc biệt, Thực phẩm…

April 19, 2023

Quy định quảng cáo Tin nhắn (cate Sức khỏe – TPCN)

Quy định riêng đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng. Đối tượng áp dụng bao gồm nhưng không…

November 28, 2022