Trung tâm trợ giúp

Tôi muốn tách nhỏ hóa đơn, hoặc xuất hóa đơn trên mỗi lần nạp tiền có được không?

Số tiền xuất hóa đơn sẽ là tổng số tiền tất cả giao dịch nạp tiền trong ngày hôm trước.

Ví dụ: Ngày 03/01/2021 nhà quảng cáo nạp 5 giao dịch, mỗi giao dịch nạp 1,000,000đ, thì giá trị hóa đơn sẽ là 5,000,000đ

Lưu ý:

 • Zalo Ads chưa hỗ trợ tách hóa đơn nếu nhà quảng cáo nạp tiền trên một kênh nạp tiền duy nhất.
 • Trong trường hợp tổng các giao dịch nạp trong ngày trên 20,000,000đ, nhà quảng cáo vui lòng tham khảo ý kiến kế toán doanh nghiệp về điều kiện nạp tiền và nhận hóa đơn. (Ví dụ: nhiều doanh nghiệp cần chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp khi số tiền trên hóa đơn lớn hơn hoặc bằng 20,000,000đ)

Các bài viết khác

 • Các hình thức tính phí và cách đặt giá thầu trên Zalo Ads

  Hình thức tính phí trên Zalo Ads là hình thức đấu thầu trực tiếp giữa các nhà quảng cáo cùng…

  April 9, 2020

 • Hướng dẫn nhận hóa đơn tự động Zalo Ads

  Từ ngày 01/01/2021, Zalo Ads giới thiệu tính năng xuất hóa đơn tự động cho các giao dịch nhà quảng…

  November 12, 2020

 • Lưu ý về chính sách quảng cáo và các lý do từ chối thường gặp dành cho ngành Thực phẩm chức năng (TPCN)

  Sản phẩm TPCN (bao gồm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Thực phẩm chế độ ăn đặc biệt, Thực phẩm…

  April 19, 2023

Đã sao chép link