Cập nhật nổi bật của Zalo Ads tháng 11/2023

Trong tháng 11/2023, Zalo Ads cập nhật một số tính năng mới như sau: Tối ưu quảng cáo Commerce, bao…

November 30, 2023

Phương thức tính phí theo lượt đặt hàng trên quảng cáo Commerce

Phương thức tính phí theo lượt đặt hàng (CPA) hỗ trợ nhà quảng cáo tối ưu quảng cáo và đạt…

November 28, 2023

Cập nhật nổi bật của Zalo Ads tháng 10/2023

Trong tháng 10/2023, Zalo Ads cập nhật một số tính năng mới như bên dưới: Thiết lập câu hỏi logic…

October 20, 2023

Hướng dẫn tạo quảng cáo tin nhắn cho tài khoản cá nhân đã định danh

Quảng cáo tin nhắn cho tài khoản cá nhân được thiết kế riêng dành cho các nhà quảng cáo cá…

October 19, 2023

Thiết lập định dạng quảng cáo nhiều hình ảnh

Zalo Ads cho ra mắt tính năng mới cho phép nhà quảng cáo thiết kế giao diện quảng cáo với…

October 18, 2023

Thiết lập câu hỏi logic trong quảng cáo Form

Chức năng câu hỏi logic hỗ trợ nhà quảng cáo thiết lập đích đến cho các câu hỏi trắc nghiệm.…

October 3, 2023

Cập nhật nổi bật của Zalo Ads tháng 09/2023

Trong tháng 09/2023, Zalo Ads cập nhật một số tính năng mới như bên dưới: Tính năng tính phí theo…

September 27, 2023

Phương thức tính phí theo lượt liên hệ trên quảng cáo Form

Phương thức tính phí theo lượt liên hệ (CPA) hỗ trợ nhà quảng cáo tối ưu quảng cáo và đạt…

September 27, 2023

Tối ưu quảng cáo Form nâng cao

Ngoài những cách tối ưu quảng cáo form bằng sử dụng form tùy chỉnh, tính năng kiểm tra lại thông…

September 27, 2023