Trung tâm trợ giúp

Những yếu tố ảnh hưởng đến quảng cáo Zalo Ads

Khi quảng cáo được duyệt, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phân phối và hiệu quả quảng cáo của bạn.

3 yếu tố chính ảnh hưởng đến phân phối của quảng cáo Zalo Ads 

Số CTR của quảng cáo (chỉ số tương tác giữa nội dung và hình ảnh quảng cáo với người dùng Zalo), giá thầu cho 1 click nhà quảng cáo đặt trong hệ thống, số lượng click nhà quảng cáo đặt cho quảng cáo. Nhà quảng cáo nên lưu ý như sau:

Giữ CTR ở mức ổn định

CTR trên quảng cáo Zalo Ads sẽ dao động từ khoảng 0.7% – 0.9%. Nếu CTR quảng cáo của bạn dưới 0.7%, bạn nên cân nhắc thay đổi nội dung (câu chữ, hình ảnh) của quảng cáo để quảng cáo thu hút và hấp dẫn hơn.

Giá thầu và số lượng click của quảng cáo

Nếu quảng cáo bạn phân phối chậm, rất có thể quảng cáo của bạn có giá thầu & số lượng click thấp hơn so với giá thầu & số lượng click của các quảng cáo đang cạnh tranh cùng nhóm đối tượng trên hệ thống. Vì thế, bạn nên cân nhắc thay đổi và gửi duyệt lại quảng cáo.                        

Nhà quảng cáo có thể tham khảo một số quảng cáo thu hút sau:

Một số yếu tố khác

Ngoài ra, số tiền trong tài khoản và số tiền tạm giữ cũng quyết định đến việc quảng cáo có được phân phối hay không.

Số tiền trong tài khoản quảng cáo nên lớn hơn hoặc bằng tổng ngân sách dự kiến chạy quảng cáo để đảm bảo các quảng cáo được phân phối ổn định.

Số tiền tạm giữ: Khi quảng cáo được duyệt, hệ thống sẽ tạm giữ một số tiền nhất định để đảm bảo có đủ ngân sách phân phối quảng cáo đó. Nhà quảng cáo có thể kiểm tra tại phần thông tin người dùng để đảm bảo quảng cáo của mình đã được giữ tiền hay chưa.

Nếu hệ thống tạm giữ toàn bộ số tiền trong tài khoản quảng cáo, tức là số tiền hiện có trong tài khoản của bạn không đảm bảo để hệ thống tạm giữ. Lúc đó, nhà quảng cáo nên cân nhắc:

  • Nạp thêm tiền vào tài khoản.
  • Kiểm tra, tắt bớt quảng cáo không cần thiết. Sau đó, đợi khoảng 30p để hệ thống hoàn tiền tạm ứng và nhà quảng cáo có thể tạo thêm quảng cáo mới.

Đã sao chép link