Trung tâm trợ giúp

Cách chỉnh sửa lại quảng cáo đã tạo

Khi quảng cáo đã đang chạy, nhà quảng cáo có thể chỉnh sửa để làm mới tiếp cận người dùng Zalo tốt hơn. Ngoài ra, nhà quảng cáo có thể áp dụng khi quảng cáo bị từ chối vì nội dung, hình ảnh quảng cáo chưa đúng Chính sách quảng cáo.

Để chỉnh sửa lại quảng cáo, nhà quảng cáo có thể làm theo các bước sau.

Bước 1: Truy cập vào hệ thống Zalo Ads theo đường dẫn:  https://ads.zalo.me/

Bước 2: Trong tab Chiến dịch, nhà quảng cáo chọn phần Quản lý chiến dịch

Bước 3: Nhà quảng cáo nhấn vào tên chiến dịch muốn chỉnh sửa

Bước 4: Tại phần Danh sách quảng cáo, nhà quảng cáo nhấn chọn tên quảng cáo mong muốn chỉnh sửa.

Bước 5: Trong phần Thông tin quảng cáo, nhà quảng cáo nhấn chọn nút Chỉnh sửa và chỉnh sửa thông tin.

Bước 6: Nhấn nút Gửi duyệt để có thể gửi BQT Zalo Ads duyệt lại.

Đã sao chép link