Tác giả bài viết: Yến Nhi

Hướng dẫn tạo Quảng cáo Form

Quảng cáo Form là hình thức quảng cáo tối ưu tỉ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng của nhà... View Article

Xem tiếp

Những yếu tố ảnh hưởng đến quảng cáo Zalo Ads

Khi quảng cáo được duyệt, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phân phối và hiệu quả quảng cáo... View Article

Xem tiếp

Giá thầu quảng cáo khác nhau ảnh hưởng như thế nào đến quảng cáo

Hệ thống Zalo Ads là hệ thống đấu giá thầu (biding) giữa các nhà quảng cáo chạy trong hệ thống.... View Article

Xem tiếp