Trung tâm trợ giúp

Những lý do thường gặp khi quảng cáo không phân phối

Nếu quảng cáo của nhà quảng cáo không phân phối hoặc phân phối chậm, nhà quảng cáo vui lòng kiểm tra các lý do sau:

Ngân sách quảng cáo

Trường hợp tài khoản quảng cáo đang tạo nhiều quảng cáo cùng chạy với nhau trong hệ thống, nhà quảng cáo vui lòng kiểm tra lại ngân sách quảng cáo còn lại trong hệ thống đủ để duy trì hoạt động tất cả quảng cáo đang chạy không?

Nếu ngân sách quảng cáo hạn chế, nhưng có nhiều chiến dịch quảng cáo đang chạy, nhà quảng cáo có thể cân nhắc thực hiện các phương pháp sau:

  • Nạp thêm tiền vào tài khoản quảng cáo để hệ thống tiếp tục chạy quảng cáo.
  • Tắt bớt những quảng cáo cũ hoặc quảng cáo không hiệu quả. Sau đó, nhà quảng cáo đợi khoảng 30p đến 60p để hệ thống đồng bộ số lượng lượt nhấn và chi phí cho các quảng cáo đã tắt, sau đó nhà quảng cáo có thể tạo thêm quảng cáo mới.

Chỉ số CTR của quảng cáo quá thấp (dưới 0.3%)

Ngoài việc hỗ trợ tối đa cho nhà quảng cáo, hệ thống Zalo Ads còn đảm bảo người dùng sẽ nhận được những thông tin quảng cáo phù hợp và tốt nhất. Chỉ số CTR trong báo cáo quảng cáo giúp đánh giá quảng cáo có thu hút người dùng hay không.

CTR = số lượt nhấp chuột/ số lượt hiển thị x 100

Nếu báo cáo quảng cáo có chỉ số CTR thấp, nhà quảng cáo có thể cân nhắc điều chỉnh nội dung và hình ảnh quảng cáo để thu hút người dùng. Nhà quảng cáo có thể nhấn vào nút bên dưới để xem một số cách tăng chỉ chất lượng quảng cáo trong nút bên dưới.

Giá thầu quảng cáo thấp hơn những quảng cáo cùng chạy trong hệ thống

Giá thầu quảng cáo là yếu tố quan trọng thứ 2 ảnh hưởng đến sự phân phối quảng cáo, chỉ sau yếu tố chỉ số CTR quảng cáo. Nếu nhiều quảng cáo có cùng nhóm đối tượng, ngành nghề và thời gian chạy quảng cáo, thì hệ thống sẽ xem xét yếu tố giá thầu đặt (sau khi xem xét chỉ số CTR) cho từng lượt nhấn (hoặc lượt liên hệ) của các quảng cáo để xét mức độ ưu tiên phân phối quảng cáo đến người dùng.

Nếu chỉ số CTR của quảng cáo ở mức trung bình, tốt, nhưng quảng cáo phân phối chậm, nhà quảng cáo có thể cân nhắc điều chỉnh tăng giá thầu của quảng cáo và gửi duyệt lại.

Số lượng lượt nhấn/lượt hiển thị/lượt liên hệ (đặt hàng) đặt cho quảng cáo đang không cạnh tranh so với các nhà quảng cáo khác

Ngoài chỉ số CTR quảng cáo và giá thầu, thì số lượng lượt nhấn/lượt hiển thị/lượt liên hệ (đặt hàng) là yếu tố thứ ba hệ thống xem xét khi phân phối các quảng cáo trên hệ thống.

Một số vấn đề nhà quảng cáo thường gặp:

  • Số lượng đặt thấp so với thời gian chạy quảng cáo. Ví dụ: quảng cáo đặt 100 lượt nhấn trong thời gian 7 ngày (trung bình 14 lượt nhấn/ngày) thì không thể cạnh tranh so với các quảng cáo đặt 100 lượt nhấn trong ngày.
  • Số lượng lượt nhấn/lượt hiển thị/lượt liên hệ (đặt hàng) còn lại sau khi quảng cáo đã phân phối gần đạt mục tiêu quảng cáo. Ví dụ: nhà quảng cáo đặt mục tiêu 100 lượt nhấn toàn chiến dịch trong vòng 7 ngày, nhưng quảng cáo đạt được 95 lượt nhấn trong ngày thứ 5, thì trong vòng 2 ngày còn lại, hệ thống sẽ hạn chế phân phối quảng cáo lại để đảm bảo quảng cáo sẽ đạt đúng 100 lượt nhấn khi hết ngày thứ 7.

Đã sao chép link