Trung tâm trợ giúp

Giá thầu quảng cáo khác nhau ảnh hưởng như thế nào đến quảng cáo

Hệ thống Zalo Ads là hệ thống đấu giá thầu (biding) giữa các nhà quảng cáo chạy trong hệ thống. Vì thế, giá thầu quảng cáo là một trong ba yếu tố ảnh hưởng đến sự phân phối quảng cáo của nhà quảng cáo trong hệ thống Zalo Ads.

Ngoài yếu tố ảnh hưởng chính là chỉ số CTR (chỉ số đánh giá sự tương tác giữa nội dung và hình ảnh quảng cáo với người dùng Zalo), yếu tố giá thầu giúp cho quảng cáo của nhà quảng cáo được ưu tiên hơn khi hệ thống có các quảng cáo khác cùng chỉ số CTR với nhà quảng cáo.

Chính vì vậy, nhà quảng cáo cần cân nhắc đặt giá thầu phù hợp để tăng sự cạnh tranh và đạt hiệu quả quảng cáo tối đa.

Đã sao chép link