Nhận biết các lỗi về chất lượng hình ảnh và hướng dẫn chỉnh sửa

Quảng cáo Zalo Ads sẽ được hiển thị dưới dạng banner, bao gồm: hình ảnh và nội dung. Hai yếu…

Lỗi về chính tả, ngữ pháp

Quảng cáo Zalo Ads tuân thủ theo hệ thống ngữ pháp Việt Nam, vì vậy BQT Zalo Ads quy định…

Lỗi thiếu thông tin liên lạc và thông tin sản phẩm

Ngoài việc hỗ trợ tốt nhất cho nhà quảng cáo, BQT Zalo Ads sẽ phải bảo vệ người dùng Zalo…

Lỗi thiếu các loại giấy phép cần thiết cho quảng cáo

Zalo Ads tuân theo các quy định của luật quảng cáo Việt Nam hiện hành để đảm bảo các sản…

Lỗi sử dụng hình ảnh, tên của bác sĩ/ lương y/ thầy thuốc trong quảng cáo

Theo Nội dung chính sách quảng cáo của Zalo Ads, trang đích được xem như một thành phần của quảng cáo, vì…

Lỗi liên quan đến các nội dung gây sốc, giật gân, phản cảm trong quảng cáo

Theo Nội dung chính sách quảng cáo của Zalo Ads, quảng cáo được xem là vi phạm và sẽ không được…

Lỗi sử dụng nội dung mang tính chất cam kết

Quảng cáo Zalo sẽ được hiển thị đến người dùng. Vì vậy sản phẩm/dịch vụ phải có tác dụng và…

Lỗi trang đích có các thành phần làm giả trang tin, trang báo, chuyên trang

Theo Nội dung chính sách quảng cáo của Zalo Ads, trang đích được xem như một thành phần của quảng cáo, vì…

Lỗi viết hoa trong nội dung quảng cáo

Theo Nội dung chính sách quảng cáo của Zalo, nhà quảng cáo chỉ có thể viết hoa chữ cái đầu…