Trung tâm trợ giúp

Hình thức tính phí và cách đặt giá thầu

Hình thức tính phí trên Zalo Ads là hình thức đấu thầu trực tiếp giữa các nhà quảng cáo cùng tham gia quảng cáo trên hệ thống. Nhà quảng cáo có thể lựa chọn và trả phí cho hành vi có ý nghĩa tới việc kinh doanh của bạn. Bài viết này sẽ giới thiệu về một số hình thức tính phí trên Zalo Ads

Các hình thức tính phí

1. Lượt nhấn (CPC – Cost Per Click):

Zalo Ads tính tiền khi có người dùng nhấn vào quảng cáo. Hình thức tính phí phổ biến áp dụng cho nhiều loại quảng cáo trên Zalo Ads như:

 • Quảng cáo Zalo Official Account
 • Quảng cáo website
 • Quảng cáo bài viết
 • Quảng cáo tin nhắn
 • Quảng cáo Form
 • Quảng cáo Commerce
 • Quảng cáo sản phẩm

2. Lượt hiển thị (CPM – Cost Per Mille):

Zalo Ads tính tiền cho mỗi nghìn lượt hiển thị (1M = 1000 lượt hiển thị) quảng cáo.

Loại quảng cáo áp dụng:

 • Quảng cáo video
 • Quảng cáo Display Ads

3. Lượt xem (CPV – Cost Per View):

Zalo Ads tính tiền khi người dùng xem hoàn tất video quảng cáo. Nếu video có độ dài trên 30s, thì hệ thống sẽ tính phí khi người dùng xem đến giây 30. Nếu video có độ dài dưới 30s, thì hệ thống sẽ tính phí khi người dùng xem hoàn tất video.

Loại quảng cáo áp dụng:

 • Quảng cáo video

4. Lượt liên hệ (CPA – Cost Per Action)

Zalo Ads tính tiền khi có người dùng thực hiện hành động chuyển đổi trên quảng cáo, hành động chuyển đổi sẽ phụ thuộc loại hình quảng cáo lựa chọn. Loại hình quảng cáo này hỗ trợ nhà quảng cáo tối ưu quảng cáo và đạt mục tiêu quảng cáo của doanh nghiệp.

Loại quảng cáo áp dụng và hành động chuyển đổi tương ứng.

Loại hình quảng cáoHành động chuyển đổi tương ứng
Quảng cáo FormSố lượt liên hệ gửi data từ Form quảng cáo
Quảng cáo tin nhắnSố lượt liên hệ chat trong tài khoản Official Account
Quảng cáo CommerceSố lượt đặt hàng từ trang Mini Page quảng cáo

Cách đặt giá thầu

Để đặt giá thầu khi thiết lập quảng cáo, nhà quảng cáo thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Thiết lập thời gian chạy cho quảng cáo trong phần Lịch chạy.

Bước 2: Thiết lập KPI cho từng loại hình tính phí và chọn hình thức tính theo toàn chiến dịch hoặc mỗi ngày.

Bước 3: Đặt giá cho từng loại tính phí (lượt nhấn, lượt hiển thị, lượt xem hoàn tất, hoặc lượt liên hệ)

*Lưu ý:

 • Nếu bạn thiết lập KPI cho quảng cáo theo toàn chiến dịch thì sau khi quảng cáo đó được duyệt, bạn không thể chỉnh sửa theo lại theo mỗi ngày, và ngược lại .
 • Giá tối thiểu (chi phí tối thiểu cho một click) sẽ do hệ thống đặt ra phụ thuộc việc nhà quảng cáo chọn nhóm đối tượng và thời điểm tạo quảng cáo .
 • Nếu nhóm đối tượng quảng cáo chọn càng rộng, thì giá tối thiểu hệ thống yêu cầu giảm. Ngược lại nhóm đối tượng quảng cáo chọn càng hẹp, giá tối thiểu hệ thống yêu cầu tăng cao.
 • Nhà quảng cáo cân nhắc thiết lập tối thiểu 50 lượt nhấn/ ngày cho toàn lịch chạy để quảng cáo tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

Đã sao chép link