Trung tâm trợ giúp

Các hình thức tính phí và cách đặt giá thầu trên Zalo Ads

Hình thức tính phí trên Zalo Ads là hình thức đấu thầu trực tiếp giữa các nhà quảng cáo cùng tham gia quảng cáo trên hệ thống. Bạn có thể lựa chọn và trả phí cho hành vi có ý nghĩa tới việc kinh doanh của bạn.

Và vài viết này sẽ giới thiệu về một số hình thức tính phí trên Zalo Ads

Các hình thức tính phí

Lượt nhấn (CPC – Cost Per Click):

Đây là hình thức tính tiền khi có người dùng nhấn vào quảng cáo của bạn và đây cũng là hình thức tính tiền phổ biến cho nhiều loại quảng cáo trên Zalo Ads như:

 • Quảng cáo website
 • Quảng cáo Zalo Official Account
 • Quảng cáo bài viết
 • Quảng cáo sản phẩm
 • Quảng cáo tin đăng
 • Quảng cáo tin nhắn
 • Quảng cáo Form

Lượt hiển thị (CPM – Cost Per Mille):

Zalo Ads tính phí cho mỗi nghìn lượt hiển thị (1M = 1000 lượt hiển thị) video của bạn. Phương thức này chỉ áp dụng cho quảng cáo video trên Zalo Ads

Lượt xem (CPV – Cost Per View):

Quảng cáo tính phí khi user Zalo xem hoàn tất video của bạn.

Phương thức này chỉ áp dụng cho quảng cáo video trên Zalo Ads

Chú ý: Nếu video có độ dài trên 30s, thì hệ thống sẽ tính phí khi người dùng xem đến giây 30. Nếu video có độ dài dưới 30s, thì hệ thống sẽ tính phí khi người dùng xem hoàn tất video.

Cách đặt giá thầu

Để đặt giá thầu khi thiết lập quảng cáo, bạn cần thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Chọn lịch chạy cho quảng cáo

Bước 2: Thiết lập KPI cho từng loại hình tính phí và chọn hình thức tính theo toàn chiến dịch hoặc mỗi ngày.

Bước 3: Đặt giá cho từng loại tính phí (nhấp chuột, lượt hiển thị, lượt xem hoàn tất, hoặc lượt liên hệ)

*Lưu ý:

 • Nếu bạn thiết lập KPI cho quảng cáo theo toàn chiến dịch thì sau khi quảng cáo đó được duyệt, bạn không thể chỉnh sửa theo lại theo mỗi ngày, và ngược lại .
 • Giá tối thiểu (chi phí tối thiểu cho một click) sẽ do hệ thống đặt ra phụ thuộc việc nhà quảng cáo chọn nhóm đối tượng và thời điểm tạo quảng cáo .
 • Nếu nhóm đối tượng quảng cáo chọn càng rộng, thì giá tối thiểu hệ thống yêu cầu giảm. Ngược lại nhóm đối tượng quảng cáo chọn càng hẹp, giá tối thiểu hệ thống yêu cầu tăng cao.

Các bài viết khác

 • Làm sao để tạo mẫu quảng cáo thu hút?

  Giữa vô vàn mẫu quảng cáo đang cạnh tranh, làm sao để quảng cáo của bạn thật nổi bật và…

  March 26, 2020

 • Ý nghĩa các thông số của quảng cáo

  Quảng cáo trên Zalo Ads có nhiều thông số bạn cần lưu ý để quản lý và tối ưu quảng…

  March 23, 2020

 • Ý nghĩa và cách đặt giá thầu cho quảng cáo?

  Hệ thống Zalo Ads là hệ thống đấu giá thầu (biding) giữa các nhà quảng cáo chạy trong hệ thống.…

  December 15, 2022

Đã sao chép link