Tạo quảng cáo Display

Quảng cáo Display là hình thức quảng cáo hỗ trợ tăng nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp trên hệ…

Quảng cáo Zalo Ads là gì?

Zalo Ads là hệ thống tự chạy quảng cáo giúp doanh nghiệp, chủ cửa hàng chủ động trong việc tạo…

Hình thức tính phí và cách đặt giá thầu

Hình thức tính phí trên Zalo Ads là hình thức đấu thầu trực tiếp giữa các nhà quảng cáo cùng…

Các hình thức quảng cáo

Thông qua hình thức quảng cáo khác nhau, Zalo Ads có thể hỗ trợ nhà nhà quảng cáo (chủ doanh…

Cách tạo tài khoản quảng cáo

Zalo Ads là hệ thống tự chạy quảng cáo giúp các doanh nghiệp/chủ cửa hàng có thể chủ động trực…

Cách xác thực nhà quảng cáo

Nhằm mang đến sự minh bạch và tin cậy về mặt thông tin cho người dùng, đồng thời nâng cao…

Định danh tài khoản trên Zalo

Định danh tài khoản trên Zalo là một tính năng quan trọng giúp doanh nghiệp giúp có thể sử dụng…

Cách tạo hồ sơ quảng cáo

Hiện nay, tài khoản Official Account phổ thông đang tạm bảo trì và nâng cấp. Trong thời gian này, nhà…

Cách tạo Zalo Official Account

Zalo Official Account doanh nghiệp (OA doanh nghiệp) là tài khoản chính thức của doanh nghiệp trên Zalo, giúp doanh nghiệp…