Hướng dẫn xác thực nhà quảng cáo Zalo Ads

Nhằm mang đến sự minh bạch và tin cậy về mặt thông tin cho người dùng, đồng thời nâng cao…

June 29, 2021

Chia sẻ báo cáo chiến dịch quảng cáo Zalo Ads

Zalo Ads hỗ trợ tính năng chia sẻ báo cáo trong chiến dịch quảng cáo giúp nhân viên có thể…

November 27, 2020

Hướng dẫn nhận hóa đơn tự động Zalo Ads

Từ ngày 01/01/2021, Zalo Ads giới thiệu tính năng xuất hóa đơn tự động cho các giao dịch nhà quảng…

November 12, 2020

Những lưu ý xuất hóa đơn Zalo Ads

Zalo Ads hỗ trợ nhà quảng cáo xuất hóa đơn cho số tiền nạp vào hệ thống. Nhà quảng cáo…

October 13, 2020

Quảng cáo Zalo Ads là gì?

Zalo Ads là hệ thống tự chạy quảng cáo giúp doanh nghiệp, chủ cửa hàng tự tạo và quản lý…

April 9, 2020

Các hình thức quảng cáo trên Zalo Ads

Thông qua 8 hình thức quảng cáo khác nhau, Zalo Ads có thể hỗ trợ nhà nhà quảng cáo (chủ…

April 9, 2020

Các hình thức tính phí và cách đặt giá thầu trên Zalo Ads

Hình thức tính phí trên Zalo Ads là hình thức đấu thầu trực tiếp giữa các nhà quảng cáo cùng…

April 9, 2020

Cách tạo tài khoản quảng cáo Zalo Ads

Zalo Ads là hệ thống tự chạy quảng cáo giúp các doanh nghiệp/chủ cửa hàng có thể chủ động trực…

April 9, 2020

Các cách nạp tiền vào tài khoản quảng cáo

Để quảng cáo của bạn có thể phân phối trên hệ thống, nhà quảng cáo cần nạp tiền vào tài…

April 9, 2020