Hướng dẫn tạo nhóm đối tượng quảng cáo tương tự

Tạo nhóm đối tượng tương tự là tính năng tạo nhóm đối tượng dựa trên tập danh sách số điện…

April 9, 2020

Thay đổi liên kết website khi quảng cáo đang chạy

Nhà quảng cáo có thể thay đổi đường dẫn liên kết website khi đang quảng cáo để phù hợp với…

April 9, 2020

Cách chỉnh sửa lại quảng cáo đã tạo

Khi quảng cáo đã đang chạy, nhà quảng cáo có thể chỉnh sửa để làm mới tiếp cận người dùng…

April 9, 2020

Hướng dẫn tạo Zalo Official Account

Tài khoản Zalo Official Account là kênh thông tin chính thức của doanh nghiệp trên Zalo, nơi giúp doanh nghiệp…

April 9, 2020

Các cách liên hệ đội ngũ hỗ trợ Zalo Ads

Nhà quảng cáo có thể liên hệ với đội ngũ Zalo Ads khi có bất kỳ thắc mắc hay vấn…

March 9, 2020