Trung tâm trợ giúp

Tạo quảng cáo theo danh sách số điện thoại

Với một danh sách số điện thoại những khách hàng có sẵn, nhà quảng cáo hoàn toàn có thể tiếp cận bán hàng, chăm sóc khách hàng với quảng cáo Zalo Ads.

Nếu nhà quảng cáo đã có danh sách số điện thoại khách hàng có sẵn, nhà quảng cáo hoàn toàn có thể quảng cáo để tiếp thị lại và nhắm chọn nhóm đối tượng tới những khách hàng trong danh sách này.

Để quảng cáo theo danh sách nhóm khách hàng có sẳn, nhà quảng cáo xem và làm theo những hướng dẫn sau.

I. Điều kiện danh sách nhóm đối tượng quảng cáo:

 • Số điện thoại định dạng đúng 10 số,
 • Danh sách số điện thoại phải có dạng *.txt,
 • Dung lượng của danh sách < 10MB,
 • Số điện thoại trong danh sách phải là những số đang sử dụng ứng dụng Zalo chat và các ứng dụng trong hệ thống Zalo Group,
 • Danh sách phải có trên 1000 số điện thoại đảm bảo sử dụng Zalo,
 • Định dạng file danh sách phần Encoding là UTF-8,

Lưu ý: tính năng không áp dụng cho các loại hình quảng cáo sau: quảng cáo video, quảng cáo website không có Official Account.

II. Hướng dẫn tạo quảng cáo:

Bước 1: Tải danh sách lên hệ thống

 • Tại màn hình chính, chọn Nhóm đối tượng quảng cáo

Hoặc, nhà quảng cáo có thể chọn từ phần Thư viện.

– Nhà quảng cáo chọn Tạo nhóm đối tượng và chọn Từ danh sách số điện thoại.

– Nhà quảng cáo nhập tên cho nhóm đối tượng và tải danh sách số điện thoại trong phần Tải tập tin lên.

– Nhấn Lưu nhóm đối tượng để hệ thống lưu lại trong tài khoản quảng cáo Zalo Ads.

Bước 2: Tạo quảng cáo theo nhóm đối tượng quảng cáo đã lưu.

 • Trong phần Tạo chiến dịch, nhà quảng cáo chọn loại quảng cáo phù hợp với nhu cầu quảng cáo của doanh nghiệp.
 • Trong phần Nhóm đối tượng đã lưu , nhà quảng cáo chọn nhóm đối tượng muốn quảng cáo đến.
 • Sau khi chọn nhóm đối tượng theo danh sách có sẵn, nhà quảng cáo có thể kiểm tra lại tên trong phần Danh sách số điện thoại.
 • Nhà quảng cáo đấu thầu giá và số lượng nhấn vào quảng cáo cho quảng cáo của mình.
 • Giá thầu tối thiểu do hệ thống yêu cầu sẽ phụ thuộc vào số lượng danh sách số điện thoại của nhà quảng cáo nhiều hay ít thì sẽ có những mức giá thầu tối thiểu khác nhau.
 • Tạo nội dung và cập nhật hình ảnh cho quảng cáo.
 • Nhấn chọn nút Gửi duyệt để quảng cáo được gửi đến bộ phận kiểm duyệt của Zalo Ads.

Đã sao chép link