Trung tâm trợ giúp

Tạo nhóm đối tượng quảng cáo tương tự

Tạo nhóm đối tượng tương tự là tính năng tạo nhóm đối tượng dựa trên tập danh sách số điện thoại của nhà quảng cáo đã tải lên trước đó. Tính năng này giúp nhà quảng cáo mở rộng phạm vi tiếp cận đối tượng có hiệu suất cao nhất bằng cách nhắm mục tiêu người dùng mới có đặc điểm tượng tự với nhóm đối tượng cũ.

Điều kiện:

 • Tài khoản quảng cáo cần tập danh sách số điện thoại tải lên trước,
 • Số điện thoại trong tập data gốc không được trùng nhau,
 • Số điện thoại trong tập data gốc phải đảm bảo dùng Zalo,
 • Số lượng số điện thoại trong tập data gốc phải lớn hơn 1.000 số và nhỏ hơn 10.000 số.

Cách 1: Tạo từ phần nhóm đối tượng quảng cáo trong Thư Viện.

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quảng cáo qua trang: https://ads.zalo.me/, trong thanh menu chọn Thư viện và chọn Nhóm đối tượng quảng cáo.
 • Bước 2: Nhấn nút “Tạo nhóm đối tượng” và chọn “Từ đối tượng tương tự
 • Bước 3: Nhập tên cho nhóm đối tượng mới và chọn nguồn đối tượng
 • Bước 4. Chọn Số lượng người tiếp cận lại.

*Lưu ý: Số người tiếp cận càng nhỏ thì mức độ tương tự và giống với tập nguồn ban đầu càng cao.

Hệ thống hiển thị Nhóm đối tượng tương tự

Cách 2: Tạo từ phần nhóm đối tượng quảng cáo trong lúc tạo quảng cáo

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quảng cáo qua trang: https://ads.zalo.me/, chọn loại quảng cáo cần tạo.
 • Bước 2: Trong phần “Bạn muốn quảng cáo này đến ai”, nhà quảng cáo chọn “Tạo mới đối tượng tùy chỉnh” và chọn “Nhóm đối tượng tương tự
 • Bước 3: Nhập tên cho nhóm đối tượng mới và chọn nguồn đối tượng
 • Bước 4: Chọn Số lượng người tiếp cận lại.

*Lưu ý: Số người tiếp cận càng nhỏ thì mức độ tương tự và giống với tập nguồn ban đầu càng cao.

Hệ thống hiển thị Nhóm đối tượng tương tự

Đã sao chép link