Thời gian duyệt quảng cáo trong vòng bao nhiêu lâu?

  • Nếu nhà quảng cáo gửi quảng cáo từ 6:00 – 24:00, BQT Zalo Ads sẽ duyệt quảng cáo trong vòng 45p-60p.
  • Nếu nhà quảng cáo gửi quảng cáo từ 00:00 – 6:00, BQT Zalo Ads sẽ duyệt quảng cáo vào lúc 6:00.

Nếu trong thời gian này quảng cáo chưa được duyệt, nhà quảng cáo vui lòng gửi thông tin tài khoản quảng cáo đến trang hỗ trợ duyệt quảng cáo: https://ads.zalo.me/business/duyet-quang-cao/

Làm sao tôi xem được lý do bị từ chối?

Khi BQT Zalo Ads từ chối quảng cáo của nhà quảng cáo, BQT Zalo Ads sẽ ghi rõ thông tin lý do từ chối quảng cáo trong phần:

  • Thông báo đầy đủ trong phần Thông tin quảng cáo
  • Tin nhắn hệ thống
  • Tin nhắn thông báo từ OA Zalo Ads đến số điện thoại Zalo đăng ký tài khoản

Nhà quảng cáo có thể chỉnh sửa lại theo thông tin từ chối và gửi BQT Zalo Ads gửi duyệt lại.

Nhà quảng cáo có thể tìm hiểu về Chính sách quảng cáo trên Zalo Ads tại: https://ads.zalo.me/business/p/chinh-sach/

Tôi cần phải cập nhật giấy phép gì để được quảng cáo?

Để quảng cáo sản phẩm TPCN và một số sản phẩm trong danh sách do Zalo Ads quy định, nhà quảng cáo cần cung cấp giấy phép quảng cáo và tài liệu chứng thực. Zalo Ads không hỗ trợ thủ tục và quy trình cấp giấy phép này, vì thế, nhà quảng cáo nên tham khảo thông tin của cơ quan chức năng liên quan. Tham khảo thông tin về tài liệu cần cung cấp cho từng loại sản phẩm tại: https://ads.zalo.me/business/san-pham-can-giay-phep/

Tôi muốn xem lại những tập tin giấy phép của mình?

Để xem lại các giấy phép cũ đã từng tải lên, nhà quảng cáo chọn Thư viện và Giấy phép để xem lại các giấy phép của mình

Bạn vẫn chưa tìm được câu trả lời?
Gửi thông tin để được tư vấn

Gửi thông tin

Đã sao chép link