Tạo quảng cáo Bài Viết

Quảng cáo Bài Viết là hình thức tạo quảng cáo để tăng lượng truy cập về bài viết trên Zalo…

Tạo quảng cáo Sản phẩm

Quảng cáo sản Phẩm là hình thức quảng cáo để quảng bá sản phẩm từ cửa hàng của Doanh nghiệp/chủ…

Cách chỉnh sửa lại quảng cáo đã tạo

Khi quảng cáo đã đang chạy, nhà quảng cáo có thể chỉnh sửa để làm mới tiếp cận người dùng…

Các kênh liên hệ hỗ trợ

Nhà quảng cáo có thể liên hệ với đội ngũ Zalo Ads khi có bất kỳ thắc mắc hay vấn…