Trung tâm trợ giúp

Các kênh liên hệ hỗ trợ

Nhà quảng cáo có thể liên hệ với đội ngũ Zalo Ads khi có bất kỳ thắc mắc hay vấn đề cần hỗ trợ liên quan đến chiến dịch quảng cáo trên Zalo Ads thông qua 4 cách chính sau đây.


Gửi thông tin qua form Liên hệ

Cách 1: Nhà quảng cáo có thể gửi thông tin yêu cầu hỗ trợ qua form Liên hệ ở góc phải dưới màn hình trang quản lý chiến dịch quảng cáo.

Cách 2: Nhà quảng cáo nhấn Liên hệ ngay tại trang chủ Zalo Ads.

Sau khi màn hình chuyển đến vào form, nhà quảng cáo vui lòng cung cấp thông tin cần hỗ trợ. Thông tin càng chi tiết và mô tả cụ thể vấn đề nhà quảng cáo cần hỗ trợ (Tên OA, đường link chiến dịch quảng cáo…) sẽ giúp đội ngũ Zalo Ads trả lời nhanh chóng.


Nhấn nút Hỗ trợ ngay tại màn hình giao diện https://ads.zalo.me/business/

Tại giao diện màn hình chính, nhà quảng cáo nhấn nút Hỗ trợ để xem thông tin các câu hỏi thường gặp (FAQ) và gửi thông tin hỗ trợ nếu nhà quảng cáo có thắc mắc khác.

Gửi email cho đội ngũ Zalo Ads qua địa chỉ ads@zalo.me

Nhà quảng cáo có thể gửi yêu cầu hỗ trợ cho đội ngũ Zalo Ads về yêu cầu hỗ trợ quảng cáo ngoài giờ làm việc qua địa chỉ email ads@zalo.me.

Nội dung email cần thể hiện đầy đủ thông tin:

 • Tiêu đề: Tài khoản Zalo Ads – Yêu cầu hỗ trợ
 • Nội dung: Cung cấp thông tin mô tả về yêu cầu hỗ trợ của nhà quảng cáo, đường link chiến dịch quảng cáo cần hỗ trợ. Đính kèm hình ảnh liên quan đến vấn đề cần hỗ trợ.

Liên hệ trực tiếp đến đội ngũ CSKH qua số Hotline: 1900988912

 • Thời gian hỗ trợ8:30 đến 17:30 (từ thứ 2 đến thứ 7)
 • Nhà quảng cáo cân nhắc chuẩn bị thông tin về số điện thoại đăng ký tài khoản quảng cáo hoặc ID quảng cáo để ban quản trị Zalo Ads hỗ trợ nhanh và chính xác.

Lưu ý quan trọng

Một số thông tin nhà quảng cáo cần chú ý khi liên hệ để đội ngũ hỗ trợ Zalo Ads giải đáp nhanh và chính xác.

1. Thời gian làm việc của bộ phận hỗ trợ: 8:30 đến 17:30 (từ thứ 2 đến thứ 7)

2. Thời gian phản hồi thông tin trực tuyến (Liên hệ, email) trong 1 ngày làm việc.

3. Nhà quảng cáo vui lòng cung cấp đầy đủ và rõ ràng thông tin thắc mắc để đội ngũ hỗ trợ Zalo Ads phản hồi chính xác và nhanh chóng.

4. Với các vấn đề về nạp tiền, nhà quảng cáo vui lòng cung cấp thông tin bằng chứng về việc nạp tiền:

 • Nếu nhà quảng cáo nạp tiền bằng kênh trực tuyến ( thẻ ATM/VISA/Mastercard/JCB) và chưa ghi nhận số tiền sau 30p, nhà quảng cáo cân nhắc gửi thông tin:
  • Số điện thoại tạo tài khoản nạp tiền
  • Tin nhắn SMS từ ngân hàng xác nhận chuyển tiền thành công
 • Nếu nhà quảng cáo nạp tiền bằng kênh Chuyển khoản, nhà quảng cáo cân nhắc gửi thông tin:
  • Số điện thoại tạo tài khoản nạp tiền
  • Giấy báo chuyển khoản thành công (chuyển khoản bằng Internet banking), hoặc Ủy nhiệm chi của Ngân hàng (chuyển trực tiếp tại ngân hàng)
  • Mã thanh toán tương ứng tài khoản nạp tiền

5. Với các vấn đề liên quan đến quảng cáo, nhà quảng cáo vui lòng cung cấp số tài khoản quảng cáo và ID quảng cáo đang gặp vấn đề/thắc mắc.

6. Với các vấn đề liên quan lỗi hệ thống, nhà quảng cáo vui lòng cung cấp hình chụp và video sự cố để được hỗ trợ chính xác.


Nếu có bất kì thắc mắc nào, nhà quảng cáo có thể liên hệ với đội ngũ Chăm sóc khách hàng của Zalo Ads qua các kênh hỗ trợ trên.

Đã sao chép link