Thiết lập quảng cáo nhiều hình ảnh

Zalo Ads cho ra mắt tính năng mới cho phép nhà quảng cáo thiết kế giao diện quảng cáo với…

Tạo quảng cáo hiển thị Video

Video đang là xu hướng thu hút người dùng trên các nền tảng mạng xã hội. Với mục tiêu hỗ…

Tạo quảng cáo hiển thị Video với nguồn Video từ Zalo Video

Với mục tiêu mở rộng và tăng sự đa dạng trong việc hiển thị quảng cáo của doanh nghiệp, Zalo…

Chia sẻ báo cáo chiến dịch quảng cáo Zalo Ads

Zalo Ads hỗ trợ tính năng chia sẻ báo cáo trong chiến dịch quảng cáo giúp nhân viên có thể…

Tạo quảng cáo website

Quảng cáo website trên Zalo là hình thức quảng cáo tăng lượng truy cập về website của doanh nghiệp/Cửa hàng.…

Tạo quảng cáo website không có OA, Hồ sơ quảng cáo

Quảng cáo website trên Zalo là hình thức quảng cáo tăng lượng truy cập về website của doanh nghiệp/Cửa hàng.…

Thay đổi liên kết website khi quảng cáo đang chạy

Nhà quảng cáo có thể thay đổi đường dẫn liên kết website khi đang quảng cáo để phù hợp với…

Tạo quảng cáo Form

Quảng cáo Form là hình thức quảng cáo tối ưu tỉ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng của nhà…

Tạo quảng cáo Form dành cho tài khoản cá nhân đã định danh

Form cá nhân là hình thức quảng cáo form cho phép nhà quảng cáo sử dụng tài khoản cá nhân…