Các cách nạp tiền

Để quảng cáo của bạn có thể phân phối trên hệ thống, nhà quảng cáo cần nạp tiền vào tài…

Nạp tiền bằng phương thức chuyển khoản nhanh

Nhằm mục đích hỗ trợ nhà quảng cáo nạp tiền qua kênh Chuyển khoản được cập nhật tiền vào ngân…

Hướng dẫn nhận hóa đơn tự động

Từ ngày 01/01/2021, Zalo Ads giới thiệu tính năng xuất hóa đơn tự động cho các giao dịch nhà quảng…

Những lưu ý khi xuất hóa đơn

Zalo Ads hỗ trợ nhà quảng cáo xuất hóa đơn cho số tiền nạp vào hệ thống. Nhà quảng cáo…

Tạo quảng cáo

Thiết lập quảng cáo dễ dàng Để thiết lập quảng cáo trên Zalo Ads, bạn chỉ cần thực hiện theo…

Chọn đối tượng quảng cáo

Để tiếp cận đúng đối tượng khác hàng mục tiêu và hiệu quả cao, Zalo Ads hỗ trợ nhà quảng…

Tạo quảng cáo theo danh sách số điện thoại

Với một danh sách số điện thoại những khách hàng có sẵn, nhà quảng cáo hoàn toàn có thể tiếp…

Tạo nhóm đối tượng quảng cáo tương tự

Tạo nhóm đối tượng tương tự là tính năng tạo nhóm đối tượng dựa trên tập danh sách số điện…

Đặt giá thầu theo tổng ngân sách

Với mong muốn hỗ trợ nhà quảng cáo về việc đặt giá thầu tự động, Zalo Ads ra mắt tính…