Trung tâm trợ giúp

Thay đổi liên kết website khi quảng cáo đang chạy

Nhà quảng cáo có thể thay đổi đường dẫn liên kết website khi đang quảng cáo để phù hợp với các mục tiêu quảng cáo theo từng thời điểm của doanh nghiệp.

Để thay đổi đường link website khi quảng cáo đang chạy, nhà quảng cáo làm theo các bước sau.

  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quảng cáo có chiến dịch quảng cáo website đang chạy.
  • Bước 2: Nhà quảng cáo nhấp vào Chiến dịch và chọn chiến dịch quảng cáo website cần chỉnh sửa.
  • Bước 3: Trong danh sách các quảng cáo đang chạy, nhà quảng cáo nhấp chọn quảng cáo cần chỉnh sửa đường đường dẫn liên kết website.
  • Bước 4 Trong thông tin quảng cáo, nhà quảng cáo nhấp chọn nút Chỉnh sửa (phía trên hình ảnh quảng cáo).
  • Bước 5 Hệ thống chuyển đến màn hình chỉnh sửa quảng cáo, nhà quảng cáo nhấp vào phần Chọn mục tiêu quảng cáo.
  • Bước 6 Nhà quảng cáo chỉnh sửa đường đường dẫn liên kết website phù hợp với mục tiêu quảng cáo hiện tại.
  • Bước 7 Nhà quảng cáo nhấn Gửi duyệt để gửi quảng cáo đến BQT Zalo Ads duyệt lại thông tin trong nội dung website. Thời gian duyệt quảng cáo trong thời gian 30p – 60p.
Hệ thống xác nhận thông tin quảng cáo lần cuối.

Đã sao chép link