Trung tâm trợ giúp

Chia sẻ báo cáo chiến dịch quảng cáo Zalo Ads

Zalo Ads hỗ trợ tính năng chia sẻ báo cáo trong chiến dịch quảng cáo giúp nhân viên có thể chia sẻ báo cáo với chủ doanh nghiệp, công ty quảng cáo chia sẻ báo cáo với khách hàng.

Để chia sẻ báo cáo, nhà quảng cáo thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang báo cáo của chiến dịch cần chia sẻ

Bước 2: Chọn nút Chia sẻ báo cáo trong màn hình kết quả chiến dịch

Bước 3: Nhập thông tin số tài khoản quảng cáo Zalo Ads của người cần chia sẻ và xác nhận thông tin.

Nhập thông tin số tài khoản quảng cáo Zalo Ads cần chia sẻ
Hệ thống hiện thông tin số điện thoại và tên người dùng Zalo Ads

Người được chia sẻ báo cáo sẻ thấy được các thông tin kết quả báo cáo quảng cáo.

Lưu ý về tài khoản được chia sẻ báo cáo:

  • Số điện thoại được chia sẻ báo cáo phải có tài khoản quảng cáo Zalo Ads
  • Khi được chia sẻ báo cáo, người được chia sẻ báo cáo phải filter thời gian chiến dịch
Ngày quảng cáo được chia sẻ tạo
Ngày trong tài khoản được chia sẻ chọn xem
  • Nhà quảng cáo có thể lựa chọn chia sẻ báo cáo kèm chi phí hoặc không kèm chi phí quảng cáo.

Đã sao chép link