Trung tâm trợ giúp

Lỗi thiếu thông tin liên lạc và thông tin sản phẩm

Ngoài việc hỗ trợ tốt nhất cho nhà quảng cáo, BQT Zalo Ads sẽ phải bảo vệ người dùng Zalo khi người dùng mua sản phẩm, hoặc dịch vụ từ những quảng cáo đang quảng cáo trên hệ thống. Vì thế, để đem lại trải nghiệp tốt nhất cho người dùng về sản phẩm và dịch vụ quảng cáo, BQT Zalo Ads yêu cầu nhà quảng cáo phải cung cấp những thông tin về doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ phù hợp với các loại hình quảng cáo.

Cụ thể đối với từng loại hình quảng cáo, cần cập nhật thông tin liên lạc và thông tin sản phẩm như sau:

  • Quảng cáo website/video: nội dung trong website, hoặc landing page
  • Quảng cáo bài viết            : nội dung thông tin trong bài viết
  • Quảng cáo Zalo OA           : phần thông tin tài khoản của Official Account. 

Những nội dung doanh nghiệp cần phải cung cấp bao gồm:

  • Tên doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ, 
  • Địa chỉ bán hàng, hoặc địa chỉ liên hệ bảo hành sản phẩm, 
  • Số điện thoại/email liên hệ  khi sản phẩm, dịch vụ có vấn đề sau khi mua hàng

Một số ví dụ cung cấp thông tin liên hệ đúng

Thông tin liên hệ trong bài viết
Thông tin liên hệ trong landing page/website
Thông tin liên hệ trên Official Account

Hướng dẫn chỉnh sửa quảng cáo

Nếu nhà quảng cáo đang bị từ chối với lý do thiếu thông tin liên hệ, nhà quảng cáo cân nhắc chỉnh sửa theo các bước sau.

Bước 1: Cập nhật lại thông tin doanh nghiệp trong website/landing page/bài viết của OA

Bước 2: Truy cập vào hệ thống Zalo Ads 

Bước 3: Trong tab Chiến dịch, nhà quảng cáo chọn phần Quản lý chiến dịch

Bước 4: Nhà quảng cáo nhấn vào tên chiến dịch muốn chỉnh sửa

Bước 5: Tại phần Danh sách quảng cáo, nhà quảng cáo nhấn chọn tên quảng cáo bị từ chối

Bước 6: Trong phần Thông tin quảng cáo, nhà quảng cáo nhấn chọn nút Chỉnh sửa và nhấn nút Gửi duyệt để BQT Zalo Ads gửi duyệt lại.

Hình ảnh tham khảo

Đã sao chép link