Trung tâm trợ giúp

Lỗi sử dụng nội dung mang tính chất cam kết

Quảng cáo Zalo sẽ được hiển thị đến người dùng. Vì vậy sản phẩm/dịch vụ phải có tác dụng và hiệu quả đúng như nội dung quảng cáo. Quảng cáo có chứa những từ ngữ mang tính cam kết hoặc liên quan đến việc chắc chắn mà không có tài liệu chứng minh, kiểm chứng sẽ bị BQT Zalo từ chối duyệt.

Một số ví dụ về từ ngữ cam kết như: “vĩnh viễn”, “hết ngay”, “hiệu quả ngay sau vài ngày sử dụng”, “tăng 5kg sau 2 tuần”,…

BQT Zalo Ads sẽ từ chối duyệt quảng cáo nếu nhà quảng cáo sử dụng từ ngữ cam kết trong:

  • Nội dung và hình ảnh quảng cáo
  • Quảng cáo sản phẩm: Mô tả và hình ảnh sản phẩm
  • Quảng cáo website: Trang đích/Landing page
  • Quảng cáo bài viết: Nội dung bài viết

Một số ví dụ về từ ngữ cam kết

Quảng cáo chứa các từ ngữ cam kết “áp chế tận gốc”
Nội dung trang đích (website/landing page) chứa thông tin cam kết “khỏi bệnh”

Hướng dẫn chỉnh sửa quảng cáo

Nếu nhà quảng cáo đang bị từ chối với lý do chứa các từ ngữ mang tính cam kết, nhà quảng cáo cân nhắc chỉnh sửa theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào hệ thống Zalo Ads

Bước 2: Trong tab Chiến dịch, nhà quảng cáo chọn phần Quản lý chiến dịch

Bước 3: Nhà quảng cáo nhấn vào tên chiến dịch muốn chỉnh sửa

Bước 4: Tại phần Danh sách quảng cáo, nhà quảng cáo nhấn chọn tên quảng cáo mong muốn chỉnh sửa.

Bước 5: Trong phần Thông tin quảng cáo, nhà quảng cáo nhấn chọn nút Chỉnh sửa và chỉnh sửa nội dung quảng cáo.

Bước 6: Nhấn nút Gửi duyệt để có thể gửi BQT Zalo Ads duyệt lại

*Lưu ý: nhà quảng cáo phải chỉnh sửa phần thông tin trong trang đích (website/landing page) không sử dụng nội dung mang tính cam kết với tác dụng của sản phẩm.

Hình ảnh tham khảo

Đã sao chép link